Jmenování nové ředitelky

Od 1. 7. 2017 byla Radou hl.města Prahy jmenována do funkce ředitelky Gymnázia, Praha 9, Chodovická 2250  Mgr. Zuzana Suchomelová. Funkci statutární zástupkyně ředitele bude zastávat PhDr. Zuzana Berchtoldová a funkci zástupce ředitele Mgr. Luboš Vinohradník. Dne 27.6.2017 proběhly doplňovací volby do školské rady Gymnázia, Praha 9, Chodovická 2250. Zpráva z voleb KE STAŽENÍ ve…

Čtěte více →

Europass – dodatek k osvědčení o maturitní zkoušce

Je to dokument doplňující osvědčení o středním a středním odborném vzdělání (vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce), který využijete při hledání studia, práce nebo brigády doma i v zahraničí. Dodatky v češtině a v cizím jazyce jsou volně ke stažení pro absolventy daných oborů vzdělání (stejný kód a název oboru jako…

Čtěte více →

Studentská porota Ceny Česká kniha na knižním veletrhu

Letos jsem měla tu čest být jedním z porotců tzv. studentské poroty, jejímž úkolem bylo z pěti předem vybraných nových knih (z celkového množství asi sta třiceti přihlášených českých autorů) vybrat tu nejlepší a udělit jí celostátní studentskou „Cenu Česká kniha“.  Knížky jsem hodnotili podle jejich obsahu. Na konci dubna jsme se shodli, že nejlepší knihou…

Čtěte více →

Kreativitě se meze nekladou

Noc s Andersenem se na chodovickém gymnáziu pořádala letos už třetím rokem a za tu dobu se stala velmi příjemnou tradicí. Stejně jako loni se organizace ujala naše třída, tedy kvarta A. Myslím, že právě tato akce je skvělou příležitostí k zužitkování naší kreativity a týmového ducha. Pro primánky jsme si připravili opravdu bohatý program,…

Čtěte více →

Poslední zvonění 2017

V letošním roce jsme na našem gymnáziu zažili dokonce dvě poslední zvonění. Poprvé vytvořili studenti špalír na konci března, kdy po 23 letech školu opouštěl dosavadní ředitel PhDr. Jan Podešva. Klasické poslední zvonění maturantů přišlo až 28. 4. Škola se proměnila v Chodovice, tedy ve školu čar a kouzel, a vše ostatní probíhalo již podle…

Čtěte více →