Dokumenty

Zřizovací listina
Organizační řád
Školní řád, Dodatek ke ŠŘ
Řády odborných pracoven
Vnitřní řád školního klubu
Školní vzdělávací program: Nižší stupeň gymnázia / Vyšší stupeň gymnázia
Výroční zpráva 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017
ICT plán
Inspekční zpráva České školní inspekce z ledna 2015

Formuláře

Návrh kandidáta do školské rady
Suplovací list
Potvrzení o studiu
Formulář uvolnění z výuky – odchod z vyučování
Formulář uvolnění z výuky na déle než 3 dny
Formulář uvolnění z tělesné výchovy
Přihláška k nepovinnému předmětu
Přihláška ke studiu
Přihláška do oddělení školního klubu
Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte
Prohlášení o bezinfekčnosti
Lékařská zpráva pro odškodnění
Oznámení škodní události
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Hodnocení bolestného