Harmonogram roku

září
do 5. 9. (út) – odevzdají předsedové předmětových komisí zápisy z jednání předmět. komisí ZŘG Berchtoldové
8. – 17. 9. (pá – ne) – pobytový zájezd – Chorvatsko – I. Mazurová
do 11. 9. (po) – vyučující (prostřednictvím předsedů PK) odevzdají tematické plány ZŘG Berchtoldové
do 13. 9. (st) – návrhy změn rozvrhu (i s řešením)
do 15. 9. (pá) – vyučující předají anotace oddělení školního klubu ZŘG Vinohradníkovi
do 18. 9. (po) – TU odevzdají seznam témat pro GH ZŘG Berchtoldové
18. – 22. 9. (po – pá) – 1. A, 1. B – Škola v přírodě – Střelské Hoštice – L. Beňová
19. 9. (út) – zveřejnění nabídky školního klubu v HP a ČM a na www.gymnchod.cz
27. 9. (st) – ukončení příjmu přihlášek do školního klubu
28. 9. (čt) – státní svátek

říjen
2. 10. (po) – zahájení činnosti školního klubu
5. 10. (čt)- porada předsedů předmět komisí
5. 10. (čt)- Výchovný koncert České filharmonie- Rudolfinum- 6. A- O. Francová
5. – 12. 10. (čt – čt) – výměnný pobyt (návštěva studentů z německého gymnázia) – Z. Michlová
9. 10. (po) – 14:00 – seminář – Vzdělávání žáků se SVP na SŠ (Černý Most)
10. 10. (út) – Planetárium ve škole – 1.A, 1.B- Dittmayerová
16. 10. (po)- výuka dle pátečního rozvrhu
16. 10. (po) – 14:00 – seminář – Vzdělávání žáků se SVP na SŠ (Černý Most)
18. 10. (st) – Planetárium – 5. A, B- Dittmayerová
26. – 27. 10. (čt- pá) – podzimní prázdniny

listopad
8. 11. (st) – pedagogická rada
8. 11. (st) – konzultace – 16.30, třídní schůzky – 17.30 – Vybíralova ul.
9. 11. (čt) – konzultace – 16.30, třídní schůzky – 17.30 – Chodovická ul.
14. 11. (út) – výuka podle čtvrtečního rozvrhu
15. 11. (st) – porada kolegia a předsedů předmět. komisí
16. 11. (čt) – Den studentstva – program zajišťuje 7. A, 7. B – K. Benešová, L. Cihlářová
17. 11. (pá) – státní svátek
24. 11. (pá) – Barevný den

prosinec
1. 12. (pá) – Mikulášská laťka – PK TV
4. 12. (po) – Poznávací zájezd Salzburg- Štěpánková
5. 12. (út) – Street Law- 6. A, B- ZSV- Čecháková
5. 12. (út) – mikulášská nadílka – výběr studentů – O. Francová
6. 12. (st) – Den otevřených dveří – 15:00– 18:00 spoluorganizátor 6. A, 6. B – M. Přečková, M. Pavlasová, předmětové komise (obě pracoviště)
6. 12. (st) – představení The Action- 6. A, 6. B, 5. A, 5. B, 7. A, 7. B- Benešová
10. – 14. 12. – (ne – čt) -lyžařský kurz – 5. A, 5. B – Tauplitz, Rakousko – Dvořák
12. 12. (út) – Street Law- 6. A, B- ZSV- Čecháková
12. 12 (út) – prezentace ČVUT- 3. vyuč. hodina- 8. A,B, 7.B – Vinohradník
13. 12. (st) – prezentace ČVUT – 1. vyuč. hodina – 7. A – Vinohradník
15. 12. (pá) – odevzdání prací pro gladiátorské hry konzultantům
19. 12. (út) – Street Law- 6. A, B- ZSV- Čecháková
do 20. 12. (st)- předají konzultanti posudky TU
20. 12. (st) – výuka dle pátečního rozvrhu
21. – 22. 12. (st – 1.-5. hodina, čt – 1.-2.hodina, poté vánoční besídky) – gladiátorské hry (primy – septimy), oktávy – výuka dle spec. rozvrhu 1.- 5. hodina
23. 12. 2017(so) – 2. 1. 2018 (út) – vánoční prázdniny

leden
3. 1. (st) – začátek výuky
do 5. 1. (pá)- odevzdají TU výsledné hodnocení GH ZŘG Berchtoldové
8. – 19 1. (po – pá) – zkouškové období
17. 1. (st) – Den otevřených dveří – 15:00–18:00 – spoluorganizátor 6. A, 6. B –M. Přečková, M. Pavlasová, předmětové komise (obě pracoviště)
24. 1.(st) – klasifikační porada
24. 1. (st)- Výchovný koncert České filharmonie- Rudolfinum- 5. B- O. Francová
26. 1. (pá)- Výchovný koncert České filharmonie- Rudolfinum- 5. A- O. Francová
30. 1. (út) – výuka podle čtvrtečního rozvrhu
do 31. 1. (st) – TU odevzdají seznam témat pro GH ZŘG Berchtoldové
31. 1. (st) – vydávání vysvědčení 1. vyučovací hodinu, dále výuka podle rozvrhu (výuka prim a oktáv pouze 1. – 4. hodinu)
31. 1. (st) – maturitní a imatrikulační ples- Kongresové centrum

únor
2. 2. (pá) – pololetní prázdniny
12. – 16. 2. (po-pá) – jarní prázdniny
– kontrola souladu ŠVP, tematických plánů a probírané látky za uplynulé období

březen
5. 3. (po) – Program primární prevence – 1. A, 2. A- Benešová
7. 3. (st) – Program primární prevence – 1. B, 2. B – Benešová
9. 3. (pá) – Program primární prevence – 4. A, 5. A – Benešová
13. 3. (út) – Program primární prevence – 3. A, 3. B – Benešová
18. – 22. 3. (ne – čt) – lyžařský kurz 2. A, 2. B – Tauplitz, Rakousko – Jáklová
23. 3. (pá) – Noc s Andersenem – 1. A, 1. B – Mazurová, Sýkorová
27. 3. (út) – Program primární prevence – 4. B, 5. B- Benešová
29. -30. 3. (čt – pá) – Velikonoční prázdniny

duben
2. 4. (po) – velikonoční pondělí
4. 4. (st) – porada kolegia (účast dobrovolná) – 14:45 – Horní Počernice
11. 4. (st) – písemná maturitní práce z ČJ
11. 4. (st) – písemná maturitní práce z cizího jazyka
12. 4. (čt)- Výchovný koncert České filharmonie- Rudolfinum- 6. B- O. Francová
13. (pá) a 17. 4. (út) – přijímací zkoušky do osmiletého oboru
17. 4. (út) – Divadlo – Fimfárum – 2. A, 2. B- Vavřičková
17. 4. (út) – Divadlo – Horní Počernice- Čecháková
18. 4. (st) – focení tříd – Horní Počernice (začátek 9:00)
18. 4. (st) – pedagogická rada
18. 4. (st) – konzultace – 16:30, třídní schůzky – 17:30 – Černý Most
19. 4. (čt) – foceni tříd – Černý Most (začátek 9:00)
19. 4. (čt) – konzultace – 16:30, třídní schůzky – 17:30 – Horní Počernice
24. 4. (út) – uzavření klasifikace oktáv do 12:00
25. 4. (st) – klasifikační porada oktáv
27. 4. (pá) – poslední zvonění – HP + ČM
– kontrola souladu ŠVP, tematických plánů a probírané látky za uplynulé období

květen
1. 5. (út) – státní svátek
2. – 4. 5. (st- pá)- vlastivědná exkurze- sexty A, B
2. – 6. 5. (st- ne)- sportovní kurz- septimy A, B
2. – 9. 5. (st- st) – didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
8. 5. (po) – státní svátek
10. 5. do 17. 5. (čt- čt) – výměnný pobyt našich studentů v Německu – Z. Michlová
10. a 11. 5. (čt- pá) – náhradní termíny přijímacích zkoušek
14. – 18. 5. (po – pá) – přípravný týden pro maturanty
16. 5. (st) – výuka podle pondělního rozvrhu
21. – 25. 5. (po – pá) – ústní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky
25. 5. (pá) – odevzdání prací pro gladiátorské hry konzultantům
do 29. 5. (út)- předají konzultanti posudky TU
30. 5. (st) – předávání vysvědčení maturantům
30. – 31. 5. (st – čt) – gladiátorské hry (st – 1. -5. hodina, st – 1. – 2. hodina, poté výuka dle běžného rozvrhu)
31. 5. (čt) – ukončení činnosti školního klubu

červen
do 5. 1. (pá)- odevzdají TU výsledné hodnocení GH ZŘG Berchtoldové
6. – 19. 6. (st – út) – zkouškové období
15 – 24. 6. (pá – ne) – Sportovně turistický zájezd – Chorvatsko
18. – 25. 6. (po – po)Jazykový kurz pro kvarty- Skotsko -Edinburgh – G. Lyachová
21. 6. (čt)- Výchovný koncert České filharmonie- Rudolfinum- O. Francová
22. 6. (pá) – poslední termín pro uzavření klasifikace
25. 6. (po) – výlety
26. 6. (út) – úklid květin, tříd, klasifikační porada
27. 6. (st) – sportovní den,
28. 6. (čt) – exkurze tříd – TU + netřídní
29. 6. (pá) – předávání vysvědčení, ukončení školního roku

Harmonogram bude průběžně doplňován.

VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018 VÝUKA ODPADÁ:

1. pololetí
28. 9. (čt) – státní svátek
26. – 27. 10. (č- pá) – podzimní prázdniny
16. 11. (čt) – program Dne studentstva – 7. A, 7. B
17. 11. (pá) – státní svátek
21. 12. (čt) – gladiátorské hry – 1. – 5. hod. (primy – septimy), oktávy – výuka
22. 12. (pá) – gladiátorské hry – 1. – 2. hod. (primy – septimy), poté vánoční besídky, oktávy výuka
23. 12. 2017 (so) – 2. 1.2018 (út) – vánoční prázdniny

2. pololetí
2. 2. (pá) – pololetní prázdniny
13. – 16. 2. (po – pá) – jarní prázdniny
29. – 30. 3. (čt – pá) – velikonoční prázdniny
2. 4. (po) – svátek – pondělí velikonoční
13. 4. (pá) – přijímací zkoušky (ředitelské volno)
17. 4. (út). – přijímací zkoušky (exkurze + divadlo)
1. 5. (út) – státní svátek
8. 5. (út) – státní svátek
30. – 31. 5. (út – st) – gladiátorské hry
květen – maturitní zkoušky společné i profilové části – výuka podle zvláštního rozvrhu

 

Termíny prázdnin dle MŠMT

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 4. září 2017. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

12. 2. – 18. 2. 2018 Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018.

Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna 2018.
Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.