Maturity

Maturitní zkoušky 2019 – ústní zkoušky společné a profilové části – podzimní termín
pondělí 2. 9. 2019 od 12:30

Europass – dodatek k osvědčení o maturitní zkoušce

Maturitní zkouška jaro 2019

Kritéria hodnocení SČ MZK 2019 přílohy
Kritéria hodnocení SČ MZK 2019
Kritéria hodnocení profilových zkoušek maturitní zkoušky – 2018/2019

Termíny konání písemných prací a didaktických testů (ke stažení ve formátu PDF)

Kánon literárních děl k maturitě 2018-2019 (ke stažení ve formátu DOC)
Seznam literárních děl-formulář 2019 (ke stažení ve formátu DOC)
Maturitní okruhy 2019 AJ (ke stažení ve formátu DOC)
Maturitní okruhy 2019 NJ (ke stažení ve formátu DOC)

Důležité termíny pro oktávy ve školním roce 2018/2019

do 3. 12. 2018 odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce
do 19. 12. 2018 odevzdat podepsaný výpis z přihlášky třídnímu učiteli
od 2. 1. 2019 registrace na Výsledkovém portále žáka (VPŽ)
od 2. do 15. 1. 2019 přihlašování k Matematice+ přes VPŽ
do 29. 3. 2019 odevzdání seznamu literárních děl (pro ústní
zkoušku z ČJL) ředitelce školy – formulář ke stažení
(žáci odevzdají seznam vyučujícímu ČJL dříve –
podle pokynů vyučujícího)
10.-11. 4. 2019 písemná práce z českého jazyka a literatury písemná práce z cizího jazyka
23. 4. 2019 uzavření klasifikace (do 12:00)
24. 4. 2019 klasifikační porada
30. 4. 2019 předání výročního vysvědčení
2. 5. – 10. 5. 2019 didaktické testy a písemné práce společné části MZ
13. 5. – 17. 5. 2019 přípravný týden
20. 5. – 24. 5. 2019 ústní zkoušky společné a profilové části MZ
29. 5. 2019 předání maturitního vysvědčení

Společná část maturitní zkoušky:

2 povinné zkoušky:

1. český jazyk a literatura
2. cizí jazyk (AJ / NJ) nebo matematika

Český jazyka a literatura  – komplexní zkouška (složena ze tří částí):

1. didaktický test  – zadáván i hodnocen Cermatem,
2. písemná práce – zadávána i hodnocena Cermatem,
3. ústní část zkoušky – hodnocena na školách.

Cizí jazyk  – komplexní zkouška (složena ze tří částí):

1. didaktický test – zadáván i hodnocen Cermatem,
2. písemná práce – zadávána  i hodnocena  Cermatem,
3. ústní část  –  hodnocena  na školách.

Matematika –  didaktický test  – centrálně zadávaný a hodnocený Cermatem.

0-2 nepovinné zkoušky

    • z nabídky:
      cizí jazyk, matematika

Profilová část maturitní zkoušky:

2 povinné zkoušky ústní formou
z nabídky:

matematika
základy společenských věd
biologie
fyzika
chemie
dějepis
zeměpis
informatika
cizí jazyk

Student si z výše uvedených  předmětů jako povinnou zkoušku nesmí zvolit žádný, který si již vybral ve společné části. Připravuje se tedy tradičně na čtyři předměty.

0-2 nepovinné zkoušky – ústní formou

      • nabídka je shodná s nabídkou pro povinné zkoušky profilové části

nepovinný didaktický test (Cermat)   „Matematika +“ (na spádových školách)

Nepovinnou zkoušku z cizího jazyka lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období. Součástí žádosti je vždy ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky. (viz Vyhláška č. 177/2009 Sb., §19a)

Sledujte webové stránky:  www.novamaturita.cz