Maturity

Europass – dodatek k osvědčení o maturitní zkoušce

Maturitní zkouška jaro 2019

Kánon literárních děl k maturitě 2018-2019 (ke stažení ve formátu DOC)
Seznam literárních děl-formulář 2019 (ke stažení ve formátu DOC)
Maturitní okruhy 2019 AJ (ke stažení ve formátu DOC)
Maturitní okruhy 2019 NJ (ke stažení ve formátu DOC)

Společná část maturitní zkoušky:

2 povinné zkoušky:

1. český jazyk a literatura
2. cizí jazyk (AJ / NJ) nebo matematika

Český jazyka a literatura  – komplexní zkouška (složena ze tří částí):

1. didaktický test  – zadáván i hodnocen Cermatem,
2. písemná práce – zadávána i hodnocena Cermatem,
3. ústní část zkoušky – hodnocena na školách.

Cizí jazyk  – komplexní zkouška (složena ze tří částí):

1. didaktický test – zadáván i hodnocen Cermatem,
2. písemná práce – zadávána  i hodnocena  Cermatem,
3. ústní část  –  hodnocena  na školách.

Matematika –  didaktický test  – centrálně zadávaný a hodnocený Cermatem.

0-2 nepovinné zkoušky

    • z nabídky:
      cizí jazyk, matematika

Profilová část maturitní zkoušky:

2 povinné zkoušky ústní formou
z nabídky:

matematika
základy společenských věd
biologie
fyzika
chemie
dějepis
zeměpis
informatika
cizí jazyk

Student si z výše uvedených  předmětů jako povinnou zkoušku nesmí zvolit žádný, který si již vybral ve společné části. Připravuje se tedy tradičně na čtyři předměty.

0-2 nepovinné zkoušky – ústní formou

      • nabídka je shodná s nabídkou pro povinné zkoušky profilové části

nepovinný didaktický test (Cermat)   „Matematika +“ (na spádových školách)

Nepovinnou zkoušku z cizího jazyka lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období. Součástí žádosti je vždy ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky. (viz Vyhláška č. 177/2009 Sb., §19a)

Sledujte webové stránky:  www.novamaturita.cz