Nabídka školního klubu

Vyplněnou přihlášku (ke stažení ZDE) odevzdávejte jednotlivým vyučujícím do 27. 9. 2017. Podmínkou pro otevření oddělení školního klubu je minimálně 10 přihlášených studentů. Činnost klubu začíná 3. 10. 2017 a končí 31. 5. 2018.

NOVINÁŘSKÝ KLUB
Vedoucí oddělení: PhDr. Věra Čecháková
Termín konání: dle dohody
Místo konání:

V Novinářském klubu pokračujeme ve vydávání školního časopisu Kompot, bude to už 17. ročník.  Pyšnit se můžeme řadou úspěchů. Např. 2. místem v celostátní soutěži Školní časopis roku. Uvítáme všechny, kteří se zajímají o svět okolo nás, dobře píší nebo třeba fotografují.  Termín schůzek bude stanoven po vzájemné dohodě.

HUDEBNĚ-DRAMATICKÉ ODDĚLENÍ
Vedoucí oddělení: MgA. Olga Francová
Místo a termín konání:
pracoviště Chodovická – pátek 0. vyučovací hodina
pracoviště Vybíralova – čtvrtek 0. vyučovací hodina

  • Nácvik školního muzikálu
  • Pěvecká průprava
  • Pohybová průprava
  • Herecká příprava
  • Příprava na veřejná vystoupení

KLUB DRAMATICKÉ VÝCHOVY A FILMOVÉ TVORBY
Vedoucí oddělení: Mgr. Milada Schieblová
Termín konání:
Místo konání: Detašované pracoviště Vybíralova

Náplň činnosti klubu je zaměřen pro studenty všech věkových kategorií. Studenti se budou zabývat pohybovou, hlasovou a hudební výchovou i vlastní literární tvorbou. Součástí je příprava na různé recitační soutěže a vystoupení. Cílem je probudit u žáků zájem o literaturu, pohyb a hudbu ve svém jevištním projevu. Nedílným přínosem je postupem času nabývaná jistota ve vystupování před veřejností a tím i zvyšování sebevědomí studentů.
Součástí programu jsou i základy filmové tvorby – scénář, hra před kamerou, kamera, střih, hudba a režie. V minulých letech se studenti pravidelně umisťovali na předních místech celostátních soutěží.

LÁMEJTE SI HLAVU
Vedoucí oddělení: Mgr. Karla Benešová
Termín konání:
Místo konání:

Klub je určen zejména pro septimu a je zaměřený na rozvoj logického myšlení a matematických dovedností. Řešíme algebrogramy, pentamino, magické čtverce, skládáme obrazce i jiné úlohy z matematických soutěží.

NETRADIČNÍ VÝTVARKA
Vedoucí oddělení: Mgr. Petra Dunovská
Termín konání: každá 2. středa od 14 do 16 hodin
Místo konání: ČM – učebna chemie

Máte dobré nápady a šikovné ruce? Chcete vyrábět originální oblečení a dárky? Nemusíte chodit daleko. Netradiční výtvarný klub pro studentky a studenty bude v případě zájmu otevřen v přímo v budově Gymnázia na Černém Mostě.
Co budeme vyrábět? Např. různými technikami zdobená trička či jiný textil, předměty zdobené ubrouskovou technikou  – např. obrázky, květináče, sklenice, talíře, drátované dárky, šité předměty, jarní i zimní věnečky a mnoho dalšího.

PROGRAMOVÁNÍ
Vedoucí oddělení: Ing. Dana Siegelová
Termín konání: pondělí 8. vyučovací hodina (14:40 – 15:25)
Místo konání: HP – učebna informatiky

Členové klubu budou schopni navrhnout algoritmy základních programovatelných úloh a činností, naučí se vytvářet jednoduché programy v objektově orientovaném jazyku (Java) a v neposlední řadě se seznámí se základy logiky a logických úloh. Vítáni jsou noví členové, ti loňští budou pokračovat a prohlubovat si dovednosti a znalosti. Možnost seznámení se se stavbou robota.

PSANÍ VŠEMI DESETI
Vedoucí oddělení: Mgr. Anna Jáklová
Termín konání:
HP – středa 6. vyučovací hodina, event. 8 vyučovací hodina
ČM – úterý 8. vyučovací hodin
Místo konání: učebna výpočetní techniky

Cílem je naučit studenty techniku administrativy, tj. psaní všemi deseti bez zrakové kontroly.

Obsah učiva:

  • seznámit studenty s klávesnicí a se základním postavením prstů na jednotlivých řadách
  • ovládat správně jednotlivá písmena správným prstem
  • psát text bez zrakové kontroly
  • umět vyhledávat a opravovat chyby, seznámit se s výpočtem rychlosti psaní všemi deseti

SPORTOVNÍ HRY – ČERNÝ MOST
Vedoucí oddělení: Mgr. Tomáš Dvořák
Termín konání: čtvrtek 14:40 – 15:25, zahájení 4.10.2017
Místo konání: sraz u letní šatny

Klub je zřízen pro studenty kvarty až sexty na detašovaném pracovišti  ve Vybíralově ulici. Studenti se v klubu zdokonalí ve svých herních činnostech jednotlivce, ale i v herních kombinacích ve vybraných sportovních hrách (florbal, basketbal, odbíjená, softbal…), na které není během výuky dostatek prostoru. Seznámí se i se základy správného držení a posilování těla vlastní hmotností. Klub by měl i prohloubit mezitřídní komunikaci a spolupráci mezi studenty.

SPORTOVNÍ HRY – HORNÍ POČERNICE
Vedoucí oddělení: Mgr. Luboš Vinohradník
Termín konání: středa 7. vyučovací hodina (13:50 – 14:35)
Místo konání: velká tělocvična

Členové klubu budou rozvíjet své pohybové dovednosti a fyzickou zdatnost, znalosti her a jejich pravidel, orientaci v prostoru a čase, herní činnosti jednotlivce, herní kombinace, herní systémy jednotlivých her a zápolení v duchu fair play.

TVŮRČÍ PSANÍ
Vedoucí oddělení: Mgr. Milada Schieblová
Termín konání:
Místo konání: Detašované pracoviště Vybíralova

Práce v tomto klubu rozvíjí tvořivost studentů v oblasti literární tvorby. Studenti budou procvičovat užití a variabilitu slovní zásoby, budou rozvíjet svou fantazii na poli různých literárních druhů a žánrů. Seznámí se s jednotlivými principy a postupy literární tvorby současnosti.

ŽURNALISTICKÝ KLUB
Vedoucí oddělení: Mgr. Milada Schieblová
Termín konání:
Místo konání: Detašované pracoviště Vybíralova

Cílem práce tohoto klubu je vydávání školního časopisu. Studenti budou vedeni ke správné tvorbě časopisu, seznámí se s prací žurnalisty. Náplň klubu provází nejen práce publicistická, ale i práce s IT technikou. Účastníci klubu se budou věnovat i jiným formám žurnalistické práce – fotografii a dokumentárnímu filmu. Studenti se pravidelně účastní soutěží, kde získávají přední místa.