Rozvrhy tříd

Prima A Prima B
Sekunda A Sekunda B
Tercie A Tercie B
Kvarta A Kvarta B
Kvinta A Kvinta B
Sexta A Sexta B
Septima A Septima B
Oktáva A Oktáva B

(rozvrh platný od 15.9.2017)

Gymnázium Praha 9, Chodovická 2250  1.A  (Kejmarová

Sedláčková Zuzana)

 

0
7:10- 7:55

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:40-12:25

6
13:00-13:45

7
13:50-14:35

8
14:40-15:25

 
P
o

 

 

AJ (S1)
Sml

NJ (S1)
Kej

OV
Ci

M
Ben

(7.A)

TV (Dív)
Ja
(TM)

Z
Ště

(2.A)

   

NJ (S2)
Kej
(NJ)

AJ (S2)
Tes
(HV)

TV (Chl)
Ště
(TV)

 
Ú
t

 

 

(S1)
Ben
(7.A)

Inf (S1)
Tes
(Inf)

HV (S1)
Fra
(HV)

AJ (S1)
Sml
(2.A)

VV (S1)
Lu
(VV)

ČJ
Vav

(IAT)

   

Inf (S2)
Tes
(Inf)

(S2)
Ben
(7.A)

VV (S2)
Lu
(VV)

AJ (S2)
Tes

HV (S2)
Fra
(HV)

 
S
t

 

 

D
Ber

(IAT)

M
Ben

(7.A)

NJ (S1)
Kej

ČJ
Vav

(IAT)

ČJ
Vav

(IAT)

     

AJ (S2)
Tes
(Fy)

 
Č
t

 

 

AJ (S1)
Sml

Z
Ště

(Ch)

ČJ
Vav

(IAT)

M
Ben

(7.A)

D
Ber

(IAT)

     

NJ (S2)
Kej
(2.A)

 
P
á

 

 

Bi
Pře

(Bi)

AJ (S1)
Sml

F
Kop

(Fy)

S: SP (S1)
Pře

(Bi)

Zdr (S1)
Be
(2.A)

TV (Dív)
Ja
(TV)

   

Zdr (S2)
Be
(2.A)

S: SP (S2)
Koz

(Ch)

AJ (S2)
Tes

TV (Chl)
Ště
(TM)

Nahoru

(rozvrh platný od 15.9.2017)

Gymnázium Praha 9, Chodovická 2250  1.B  (Beňová Lenka)

 

0
7:10- 7:55

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:40-12:25

6
13:00-13:45

7
13:50-14:35

8
14:40-15:25

 
P
o

 

 

ČJ
Sch

(DěČ)

OV
Koh

(FyČ)

AJ (S1)
Pav
(FyČ)

NJ (S1)
Hou
(UjČ)

Bi
Be

     

NJ (S2)
Hou
(UjČ)

AJ (S2)
Pav
(FyČ)

 
Ú
t

 

 

ČJ
Sch

(DěČ)

D
Dit

M
Hor

(MaČ)

TV (Dív)
Be
(TvČ1)

S: SP (S1)
Dun

(Lab)

Z
Dit

(ZeČ)

   

TV (Chl)
Ště
(TvČ2)

S: SP (S2)
Kop

(FyČ)

 
S
t

 

 

ČJ
Sch

(DěČ)

(S1)
Hor
(MaČ)

VV (S1)
Lu
(VvČ)

AJ (S1)
Pav
(6.B)

TV (Dív)
Be
(TvČ1)

HV (S1)
Fra
(HvČ)

   

AJ (S2)
Pav
(UjČ)

HV (S2)
Fra
(HvČ)

(S2)
Hor
(MaČ)

TV (Chl)
Ště
(TvČ2)

VV (S2)
Lu
(VvČ)

 
Č
t

 

 

Inf (S1)
Kop
(InfČ)

M
Hor

(MaČ)

ČJ
Sch

(ZeČ)

Zdr (S1)
Be
(8.B)

AJ (S1)
Pav
(Sb)

F
Maz

   

Zdr (S2)
Be
(MaČ)

AJ (S2)
Pav
(Sb)

Inf (S2)
Kop
(InfČ)

 
P
á

 

 

M
Hor

(MaČ)

AJ (S1)
Pav
(6.B)

Z
Dit

(ZeČ)

D
Dit

(ZeČ)

NJ (S1)
Hou
(UjČ)

     

NJ (S2)
Hou
(UjČ)

AJ (S2)
Pav

Nahoru

(rozvrh platný od 15.9.2017)

Gymnázium Praha 9, Chodovická 2250  2.A  (Michlová Zdeňka)

 

0
7:10- 7:55

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:40-12:25

6
13:00-13:45

7
13:50-14:35

8
14:40-15:25

 
P
o

 

 

F
Sta

(Fy)

AJ (S1)
Sml
(B3)

TV (Dív)
Ja
(TM)

TV (Dív)
Ja
(TV)

M
Ben

(7.A)

D
Ci

(IAT)

   

NJ (S2)
Mich

TV (Chl)
Ště
(GS)

TV (Chl)
Ště
(TM)

 
Ú
t

 

 

Bi
Pře

(Bi)

ČJ
Vav

(IAT)

AJ (S1)
Sml
(4.A)

M
Ben

(7.A)

ČJ
Vav

HV (S1)
Fra
(HV)

HV (S1)
Fra
(HV)

 

AJ (S2)
Lya
(1.A)

VV (S2)
Lu
(VV)

VV (S2)
Lu
(VV)

 
S
t

 

 

F
Sta

(Fy)

SP (S1)
Dem
(JPC)

NJ (S1)
Mich

(S1)
Ben
(7.A)

AJ (S1)
Sml

ČJ
Vav

(IAT)

   

NJ (S2)
Mich

AJ (S2)
Lya
(Dě)

SP (S2)
Dem
(JPC)

(S2)
Ben
(7.A)

 
Č
t

 

 

M
Ben

(7.A)

AJ (S1)
Sml

Z
Ště

(Ch)

ČJ
Vav

(8.A)

OV
Čech

(Dě)

Bi
Pře

(Bi)

SD (S1)
Dit
(Dě)

 

AJ (S2)
Lya
(8.A)

SInf (S2)
Tes
(Inf)

 
P
á

 

 

Zdr (Chl)
Be

VV (S1)
Lu
(VV)

NJ (S1)
Mich

VV (S1)
Lu
(VV)

Ch
Pře

(Bi)

Zdr (Dív)
Be

   

HV (S2)
Fra
(HV)

HV (S2)
Fra
(HV)

AJ (S2)
Lya
(Ze)

Nahoru

(rozvrh platný od 15.9.2017)

Gymnázium Praha 9, Chodovická 2250  2.B  (Krátká Eva)

 

0
7:10- 7:55

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:40-12:25

6
13:00-13:45

7
13:50-14:35

8
14:40-15:25

 
P
o

 

 

Zdr (Dív)
Be
(BiČ)

Bi
Be

(BiČ)

F
Dun

(ChČ)

Z
Vi

(ZeČ)

NJ (S1)
Hou
(UjČ)

AJ (S1)
Sýk

Zdr (Chl)
Be
(BiČ)

 

AJ (S2)
Pav
(8.B)

NJ (S2)
Hou
(UjČ)

 
Ú
t

 

 

SP (S1)
Dem
(PC)

(S1)
Hor
(MaČ)

AJ (S1)
Sýk
(8.B)

SD (S1)
Ci
(FyČ)

ČJ
Kr

(HvČ)

Ch
Dun

(FyČ)

D
Ci

 

(S2)
Hor
(MaČ)

SP (S2)
Dem
(PC)

AJ (S2)
Pav
(6.B)

SInf (S2)
Sie
(InfČ)

 
S
t

 

 

M
Hor

(MaČ)

ČJ
Kr

(ChČ)

NJ (S1)
Hou
(UjČ)

AJ (S1)
Sýk

F
Dun

(ChČ)

Bi
Be

(BiČ)

   

AJ (S2)
Pav
(MaČ)

NJ (S2)
Hou
(UjČ)

 
Č
t

 

 

HV (S1)
Fra
(HvČ)

TV (Dív)
Ja
(TvČ2)

TV (Dív)
Ja
(TvČ2)

HV (S1)
Fra
(HvČ)

AJ (S1)
Sýk
(UjČ)

VV (S1)
Bač
(VvČ)

VV (S1)
Bač
(VvČ)

 

AJ (S2)
Pav
(6.B)

TV (Chl)
Dv
(TvČ1)

TV (Chl)
Dv
(TvČ1)

VV (S2)
Bač
(VvČ)

VV (S2)
Bač
(VvČ)

HV (S2)
Fra
(HvČ)

HV (S2)
Fra
(HvČ)

 
P
á

 

 

ČJ
Kr

M
Hor

(MaČ)

ČJ
Kr

(ChČ)

OV
Kr

(ChČ)

M
Hor

(MaČ)

     

Nahoru

(rozvrh platný od 15.9.2017)

Gymnázium Praha 9, Chodovická 2250  3.A  (Siegelová Dana)

 

0
7:10- 7:55

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:40-12:25

6
13:00-13:45

7
13:50-14:35

8
14:40-15:25

 
P
o

 

 

M
Ben

(7.A)

Ch
Koz

(Ch)

ČJ
Foj

(IAT)

F
Sie

(Bi)

Z
Dit

(Ze)

Bi
Pře

(Bi)

ČJ
Foj

(IAT)

 

 
Ú
t

 

 

AJ (S1)
Lya

NJ (S1)
Duš
(NJ)

M
Ben

(7.A)

D
Ber

(IAT)

ČJ
Foj

(IAT)

OV
Koh

(8.A)

   

NJ (S2)
Duš
(NJ)

AJ (S2)
Lya

 
S
t

 

 

M
Ben

(7.A)

SP
Koh

Inf (S1)
Sie
(Inf)

HV (S1)
Such

ČJ
Foj

Bi
Pře

(Bi)

   

HV (S2)
Such

Inf (S2)
Sie
(Inf)

 
Č
t

 

 

NJ (S1)
Duš
(NJ)

F
Sie

(Fy)

AJ (S1)
Lya
(4.A)

D
Ber

(IAT)

VV (S1)
Lu
(VV)

(S1)
Ben
(7.A)

OV
Koh

 

AJ (S2)
Lya

NJ (S2)
Duš
(NJ)

(S2)
Ben
(7.A)

VV (S2)
Lu
(VV)

 
P
á

 

 

AJ (S1)
Lya
(Ze)

NJ (S1)
Duš
(NJ)

TV (Dív)
Ja
(TM)

TV (Dív)
Ja
(TV)

M
Ben

(7.A)

Ch
Koz

(Ch)

   

NJ (S2)
Duš
(NJ)

AJ (S2)
Lya
(Ze)

TV (Chl)
Ště
(TV)

TV (Chl)
Ště
(TM)

Nahoru

(rozvrh platný od 15.9.2017)

Gymnázium Praha 9, Chodovická 2250  3.B  (Smlsalová

Kateřina)

 

0
7:10- 7:55

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:40-12:25

6
13:00-13:45

7
13:50-14:35

8
14:40-15:25

 
P
o

 

 

Ch
Koz

(Ch)

M
Sta

(Fy)

F
Sie

(Ch)

NJ (S1)
Kej
(1.A)

ČJ
Čech

(IAT)

AJ (S1)
Sml
(5.A)

HV (S1)
Fra
(HV)

VV (S1)
Lu
(VV)

AJ (S2)
Sml
(Ze)

NJ (S2)
Mich
(NJ)

VV (S2)
Lu
(VV)

HV (S2)
Fra
(HV)

 
Ú
t

 

 

(S2)
Sta
(Fy)

Bi
Pře

(Bi)

D
Ber

(IAT)

OV
Koh

(8.A)

(S1)
Sta
(Fy)

Inf (S1)
Tes
(Inf)

   

Inf (S2)
Tes
(Inf)

AJ (S2)
Sml
(Ze)

 
S
t

 

 

NJ (S1)
Kej
(1.A)

M
Sta

(Fy)

ČJ
Čech

(IAT)

Bi
Pře

(Bi)

M
Sta

(Fy)

AJ (S1)
Sml
(HV)

   

AJ (S2)
Sml
(Ze)

NJ (S2)
Mich
(2.A)

 
Č
t

 

 

F
Sie

(Fy)

OV
Koh

(B3)

AJ (S1)
Sml
(Bi)

SP
Koh

(Ze)

Z
Dit

(Ze)

D
Ber

(IAT)

ČJ
Čech

(IAT)

 

NJ (S2)
Mich
(2.A)

 
P
á

 

 

TV (Dív)
Ja
(TM)

TV (Dív)
Ja
(TV)

M
Sta

(Ze)

ČJ
Čech

(IAT)

Ch
Koz

(Ch)

NJ (S1)
Kej
(1.A)

   

TV (Chl)
Ště
(TV)

TV (Chl)
Ště
(TM)

Nahoru

(rozvrh platný od 15.9.2017)

Gymnázium Praha 9, Chodovická 2250  4.A  (Tesařík David)

 

0
7:10- 7:55

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:40-12:25

6
13:00-13:45

7
13:50-14:35

8
14:40-15:25

 
P
o

 

 

MedV
Kr

(IAT)

Z
Dit

(Ze)

D
Dit

(Ze)

M
Maz

(8.A)

ČJ
Foj

TV (Dív)
Ja
(TV)

TV (Dív)
Ja
(GS)

 

TV (Chl)
Dv
(TM)

TV (Chl)
Dv
(TV)

 
Ú
t

 

 

M
Maz

ČJ
Foj

(5.A)

F
Sta

(Fy)

ČJ
Foj

Bi
Pře

(Bi)

OV
Čech

(B3)

SP
Koh

(Dě)

 

 
S
t

 

 

Ch
Koz

(Ch)

NJ (S1)
Kej
(1.A)

M
Maz

D
Dit

(Dě)

AJ (S1)
Tes

ČJ
Foj

   

AJ (S2)
Tes

NJ (S2)
Mich
(VV)

 
Č
t

 

 

AJ (S1)
Tes

NJ (S1)
Kej
(NJ)

HV (S1)
Such
(HV)

VV (S1)
Lu
(VV)

Ch
Koz

(Ch)

Z
Dit

(Ze)

   

NJ (S2)
Mich
(VV)

AJ (S2)
Tes

VV (S2)
Lu
(VV)

HV (S2)
Such
(HV)

 
P
á

 

 

F
Sta

(Fy)

Bi
Pře

(Bi)

(S1)
Maz
(5.A)

AJ (S1)
Tes

NJ (S1)
Kej

OV
Čech

(Dě)

   

AJ (S2)
Tes

NJ (S2)
Mich
(2.A)

(S2)
Maz
(5.A)

Nahoru

(rozvrh platný od 15.9.2017)

Gymnázium Praha 9, Chodovická 2250  4.B  (Dvořák Tomáš)

 

0
7:10- 7:55

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:40-12:25

6
13:00-13:45

7
13:50-14:35

8
14:40-15:25

 
P
o

 

 

SP
Koh

(S1)
Dun
(ChČ)

AJ (S1)
Lya

Bi
Be

(BiČ)

AJ (S1)
Lya
(FyČ)

F
Dem

(FyČ)

   

NJ (S2)
Hou
(UjČ)

AJ (S2)
Sýk
(6.B)

(S2)
Dun
(ChČ)

 
Ú
t

 

 

Bi
Be

(BiČ)

NJ (S1)
Kej
(UjČ)

D
Ci

Ch
Koz

(ChČ)

Z
Dv

NJ (S1)
Kej
(BiČ)

ČJ
Kr

(HvČ)

TV (Dív)
Ště
(TvČ1)

AJ (S2)
Sýk

NJ (S2)
Hou
(UjČ)

 
S
t

 

 

M
Dun

(ChČ)

OV
Ci

(FyČ)

ČJ
Kr

(FyČ)

HV (S1)
Fra
(HvČ)

VV (S1)
Bač
(VvČ)

TV (TVch)
Dv
(TvČ2)

TV (TVch)
Dv
(TvČ2)

 

VV (S2)
Bač
(VvČ)

HV (S2)
Fra
(HvČ)

TV (Dív)
Ště
(TvČ1)

 
Č
t

 

 

Ch
Koz

(ChČ)

M
Dun

F
Dem

(FyČ)

ČJ
Kr

(DěČ)

OV
Ci

(ChČ)

NJ (S1)
Kej
(Sb)

AJ (S1)
Lya
(6.B)

 

AJ (S2)
Sýk
(UjČ)

 
P
á

 

 

Z
Dv

VDO
Koh

D
Ci

(DěČ)

M
Dun

(FyČ)

ČJ
Kr

(DěČ)

NJ (S2)
Hou
(UjČ)

   

Nahoru

(rozvrh platný od 15.9.2017)

Gymnázium Praha 9, Chodovická 2250  5.A  (Mazurová Iva)

 

0
7:10- 7:55

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:40-12:25

6
13:00-13:45

7
13:50-14:35

8
14:40-15:25

 
P
o

 

 

NJ (S1)
Mich
(2.A)

AJ (S1)
Zýk
(4.A)

M
Maz

ČJ
Čech

VV (S1)
Lu
(VV)

Z
Dit

(Ze)

Bi
Pře

(Bi)

TV (Dív)
Ště
(GS)

AJ (S2)
Tes
(HV)

NJ (S2)
Duš
(NJ)

HV (S2)
Fra
(HV)

TV (Chl)
Ja
(TV)

 
Ú
t

 

 

ZSV
Koh

(Dě)

F
Sta

(Fy)

ČJ
Čech

(Dě)

NJ (S1)
Mich

M
Maz

D
Ber

(Dě)

   

NJ (S2)
Duš
(NJ)

 
S
t

 

 

Inf (S1)
Sie
(Inf)

(S1)
Maz

Bi
Pře

(Bi)

Ch
Koz

(Ch)

ČJ
Čech

(Dě)

Z
Dit

(Ze)

NK (NK)
Duš
(NJ)

 

AK (AK1)
Zýk
(4.A)

(S2)
Maz

Inf (S2)
Sie
(Inf)

AK (AK2)
Jo
(HV)

 
Č
t

 

 

AKn (AKn)
Zýk
(Ch)

D
Ber

(Dě)

ZSV
Koh

ČJ
Čech

(Dě)

AJ (S1)
Zýk
(4.A)

NJ (S1)
Mich
(2.A)

Ch
Koz

(Ch)

NKn (NKn)
Hou
(NJ)

NJ (S2)
Duš
(NJ)

AJ (S2)
Tes

 
P
á

 

 

HV (S1)
Fra
(HV)

M
Maz

Inf (S1)
Sie
(Inf)

AJ (S1)
Zýk
(HV)

TV (Dív)
Ště
(TV)

F
Sta

(Fy)

   

AJ (S2)
Tes

VV (S2)
Lu
(VV)

Inf (S2)
Sie
(Inf)

TV (Chl)
Ja
(TM)

Nahoru

(rozvrh platný od 15.9.2017)

Gymnázium Praha 9, Chodovická 2250  5.B  (Dunovská Petra)

 

0
7:10- 7:55

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:40-12:25

6
13:00-13:45

7
13:50-14:35

8
14:40-15:25

 
P
o

 

 

AJ (S1)
Lya
(6.B)

ČJ
Sch

(DěČ)

ZSV
Koh

(DěČ)

M
Dun

D
Koh

(6.B)

NJ (S1)
Mra
(8.B)

AJ (S1)
Lya
(6.B)

 

AJ (S2)
Pav
(8.B)

AK (S2)
Lya
(6.B)

NJ (S2)
Mra
(8.B)

 
Ú
t

 

 

M
Dun

(ZeČ)

F
Kop

(FyČ)

ČJ
Sch

(DěČ)

Ch
Dun

(BiČ)

Inf (S1)
Dem
(InfČ)

AK (S1)
Jo
(8.B)

Z
Dit

(ZeČ)

NKn (NKn)
Hou
(UjČ)

AJ (S2)
Pav
(6.B)

Inf (S2)
Dem
(InfČ)

 
S
t

 

 

Bi
Be

(BiČ)

VV (S1)
Bač
(VvČ)

NJ (S1)
Mra

Ch
Dun

ČJ
Sch

(DěČ)

TV (TVch)
Dv
(TvČ2)

TV (TVch)
Dv
(TvČ2)

TV (Dív)
Ště
(TvČ1)

NJ (S2)
Mra
(6.B)

VV (S2)
Bač
(DěČ)

TV (Dív)
Ště
(TvČ1)

 
Č
t

 

 

M
Dun

(FyČ)

HV (S1)
Fra
(HvČ)

NJ (S1)
Mra
(Sb)

F
Kop

Bi
Be

(BiČ)

AJ (S1)
Lya
(6.B)

   

NJ (S2)
Mra
(Sb)

HV (S2)
Fra
(HvČ)

AJ (S2)
Pav
(8.B)

 
P
á

 

 

D
Koh

Inf (S1)
Dem
(InfČ)

(S1)
Dun
(FyČ)

ZSV
Koh

(DěČ)

Z
Dit

(ZeČ)

ČJ
Sch

(DěČ)

   

(S2)
Dun

Inf (S2)
Dem
(InfČ)

Nahoru

(rozvrh platný od 15.9.2017)

Gymnázium Praha 9, Chodovická 2250  6.A  (Přečková Marie)

 

0
7:10- 7:55

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:40-12:25

6
13:00-13:45

7
13:50-14:35

8
14:40-15:25

 
P
o

 

 

TV (Dív)
Ště
(GS)

TV (Dív)
Ště
(TV)

NJ (S1)
Mich
(NJ)

Ch
Koz

(Ch)

M
Maz

HV (HV)
Fra
(HV)

Z
Dit

(Ze)

ČJ
Foj

TV (Chl)
Dv
(TV)

TV (Chl)
Dv
(TM)

AJ (S2)
Zýk

VV (VV)
Lu
(VV)

 
Ú
t

 

 

ČJ
Foj

(Ze)

(S1)
Maz
(Ze)

AJ (S1)
Tes
(5.A)

Bi
Pře

D
Koh

(Dě)

F
Sta

(Fy)

ZSV
Foj

MkV
Lu

(2.A)

NJ (S2)
Mich
(2.A)

(S2)
Maz
(Ze)

 
S
t

 

 

ZSV
Foj

ČJ
Foj

AK (S1)
Jo
(Ze)

AK (S1)
Jo
(Ze)

M
Maz

Inf (S1)
Sie
(Inf)

Inf (S1)
Sie
(Inf)

 

AK (S2)
Zýk
(5.A)

AK (S2)
Zýk
(4.A)

AJ (S2)
Zýk
(Ch)

NJ (S2)
Mich
(2.A)

 
Č
t

 

   

NJ (S1)
Mich
(VV)

Z
Dit

(Ze)

AJ (S1)
Tes
(5.A)

D
Koh

NKn (NKn)
Hou
(4.A)

NKn (NKn)
Hou
(4.A)

 

AJ (S2)
Zýk
(HV)

NJ (S2)
Mich
(2.A)

 
P
á

 

 

Ch
Koz

(Ch)

F
Sta

(Fy)

Bi
Pře

M
Maz

(7.A)

NJ (S1)
Mich
(NJ)

AJ (S1)
Tes
(5.A)

   

Inf (S2)
Kop
(Inf)

Inf (S2)
Kop
(Inf)

Nahoru

(rozvrh platný od 15.9.2017)

Gymnázium Praha 9, Chodovická 2250  6.B  (Pavlasová

Michaela)

 

0
7:10- 7:55

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:40-12:25

6
13:00-13:45

7
13:50-14:35

8
14:40-15:25

 
P
o

 

 

Ch
Dun

(FyČ)

NJ (S1)
Mra
(8.B)

Inf (S1)
Dem
(InfČ)

ČJ
Sch

(DěČ)

Z
Vi

(ZeČ)

M
Dun

(ChČ)

NKn (NKn)
Hou
(UjČ)

NKn (NKn)
Hou
(UjČ)

AJ (S2)
Pav

NJ (S2)
Mra
(8.B)

 
Ú
t

 

 

TV (Dív)
Ja
(TvČ1)

TV (Dív)
Ja
(TvČ1)

F
Kop

(FyČ)

ČJ
Sch

(DěČ)

ZSV
Ci

(MaČ)

AJ (S1)
Pav

AK (S1)
Jo
(BiČ)

AK (S1)
Jo
(BiČ)

TV (Chl)
Dv
(TvČ2)

TV (Chl)
Dv
(TvČ2)

AK (S2)
Zýk
(MaČ)

AK (S2)
Zýk
(MaČ)

Inf (S2)
Dem
(InfČ)

 
S
t

 

 

NJ (S1)
Mra
(ZeČ)

M
Dun

(ZeČ)

D
Ci

Bi
Be

(BiČ)

MkV
Lu

Ch
Dun

(ChČ)

HV (HV)
Fra
(HvČ)

 

AJ (S2)
Pav

VV (VV)
Bač
(VvČ)

 
Č
t

 

 

ČJ
Sch

(ZeČ)

F
Kop

(FyČ)

AJ (S1)
Pav
(UjČ)

(S1)
Dun

Z
Vi

(8.B)

ZSV
Ci

(ChČ)

Bi
Be

(BiČ)

 

(S2)
Dun

NJ (S2)
Mra
(UjČ)

 
P
á

 

 

M
Dun

(HvČ)

D
Ci

(DěČ)

AJ (S1)
Pav

Inf (S1)
Dem
(InfČ)

NJ (S1)
Mra

     

NJ (S2)
Mra
(Sb)

AJ (S2)
Pav

Inf (S2)
Dem
(InfČ)

Nahoru

(rozvrh platný od 15.9.2017)

Gymnázium Praha 9, Chodovická 2250  7.A  (Benešová Karla)

 

0
7:10- 7:55

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:40-12:25

6
13:00-13:45

7
13:50-14:35

8
14:40-15:25

 
P
o

 

 

TV (dív)
Ja
(TM)

SM (SMa)
Ben

SM (SMa)
Ben

NJ (S1)
Duš
(NJ)

AJ (S1)
Sml
(5.A)

F
Sta

(Fy)

MedV
Kr

(4.A)

Z
Dit

(Ze)

Re (Rét)
Kr
(8.A)

Re (Rét)
Kr
(8.A)

AJ (S2)
Zýk
(HV)

NJ (S2)
Mich
(NJ)

 
Ú
t

 

 

AJ (S1)
Sml
(8.A)

ČJ
Čech

(Dě)

D
Koh

(8.A)

UTK
Lu

(VV)

M
Ben

Bi
Pře

(Bi)

ZSV
Čech

(B3)

 

NJ (S2)
Mich
(2.A)

 
S
t

 

 

TV (chl)
Dv
(SOK)

TV (chl)
Dv
(SOK)

Ch
Koz

(Ch)

D
Koh

(Fy)

AK (AK)
Jo
(5.A)

AK (AK)
Jo
(5.A)

TV (dív)
Ja
(GS)

 

NK (NK)
Duš
(NJ)

NK (NK)
Duš
(NJ)

 
Č
t

 

 

ČJ
Čech

(Dě)

Z
Dit

(Ze)

M
Ben

NJ (S1)
Duš
(NJ)

AJ (S1)
Sml
(HV)

ZSV
Čech

(Dě)

Bi
Pře

(Bi)

 

AJ (S2)
Zýk
(Ch)

NJ (S2)
Mich
(2.A)

 
P
á

 

 

(S1)
Ben

Inf (S1)
Kop
(Inf)

Ch
Koz

(Ch)

F
Sta

(Fy)

ČJ
Čech

(Dě)

NJ (S1)
Duš
(NJ)

   

Inf (S2)
Kop
(Inf)

(S2)
Ben

AJ (S2)
Zýk
(HV)

Nahoru

(rozvrh platný od 15.9.2017)

Gymnázium Praha 9, Chodovická 2250  7.B  (Cihlářová Lenka)

 

0
7:10- 7:55

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:40-12:25

6
13:00-13:45

7
13:50-14:35

8
14:40-15:25

 
P
o

 

 

Inf (S1)
Dem
(InfČ)

AJ (S1)
Sýk
(MaČ)

Bi
Be

(BiČ)

AJ (S1)
Sýk
(HvČ)

NJ (S1)
Mra
(MaČ)

ČJ
Sch

(ZeČ)

   

AJ (S2)
Sýk
(MaČ)

Inf (S2)
Dem
(InfČ)

NJ (S2)
Mra
(MaČ)

AJ (S2)
Sýk
(HvČ)

 
Ú
t

 

 

AK (S1)
Zýk
(8.B)

AK (S1)
Zýk
(8.B)

TV (Dív)
Ja
(TvČ1)

M
Hor

(MaČ)

Z
Dit

(DěČ)

Ch
Koz

(ChČ)

F
Dem

 

AK (S2)
Jo
(6.B)

AK (S2)
Jo
(6.B)

TV (Chl)
Dv
(TvČ2)

 
S
t

 

 

ZSV
Ci

ČJ
Sch

(DěČ)

Bi
Be

(BiČ)

D
Ci

(S1)
Hor
(MaČ)

NJ (S1)
Mra

UTK
Lu

 

NJ (S2)
Mra

(S2)
Hor
(MaČ)

 
Č
t

 

 

TV (Dív)
Ja
(TvČ2)

Ch
Koz

(ChČ)

M
Hor

(MaČ)

F
Dem

(BiČ)

MedV
Kr

(DěČ)

ČJ
Sch

(DěČ)

ZSV
Ci

 

TV (Chl)
Dv
(TvČ1)

 
P
á

 

 

AJ (S1)
Sýk
(BiČ)

NJ (S1)
Mra

SM (SMa)
Hor
(MaČ)

SM (SMa)
Hor
(MaČ)

D
Ci

Z
Dit

(ZeČ)

   

NJ (S2)
Mra

AJ (S2)
Sýk
(BiČ)

Re (Rét)
Sch
(BiČ)

Re (Rét)
Sch
(BiČ)

Nahoru

(rozvrh platný od 15.9.2017)

Gymnázium Praha 9, Chodovická 2250  8.A  (Vinohradník Luboš)

 

0
7:10- 7:55

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:40-12:25

6
13:00-13:45

7
13:50-14:35

8
14:40-15:25

 
P
o

 

 

SM (SMa2)
Maz
(5.A)

SM (SMa2)
Maz
(5.A)

SM (SMa1)
Hor
(4.A)

SM (SMa1)
Hor
(4.A)

SCh (SCh)
Koz
(Ch)

SCh (SCh)
Koz
(Ch)

ČJ
Čech

(Dě)

ČJ
Čech

(Dě)

SD (SDě)
Ci
(Dě)

SD (SDě)
Ci
(Dě)

SF (SFy)
Sta
(Fy)

SF (SFy)
Sta
(Fy)

SZSV (SZsv)
Kr
(Dě)

SZSV (SZsv)
Kr
(Dě)

SBi (SBi)
Pře
(Bi)

SBi (SBi)
Pře
(Bi)

SZ (SZe)
Dv
(Dě)

SZ (SZe)
Dv
(Dě)

SInf (SInf)
Sie
(Inf)

SInf (SInf)
Sie
(Inf)

 
Ú
t

 

 

SCh (SCh)


Koz
(ChČ)

SCh (SCh)


Koz
(ChČ)

SCh (SCh)


Koz
(ChČ)

SP
Kr

(HvČ)

NJ (S1)
Kej
(ChČ)

TV (chl)
Vi
(TvČ1)

TV (chl)
Vi
(TvČ1)

 

SZSV (SZsv)


Kr
(HvČ)

SZSV (SZsv)


Kr
(HvČ)

SZSV (SZsv)


Kr
(HvČ)

TV (dív)
Ja
(TvČ2)

TV (dív)
Ja
(TvČ2)

SInf (SInf)


Sie
(InfČ)

SInf (SInf)


Sie
(InfČ)

SInf (SInf)


Sie
(InfČ)

 
S
t

 

 

NK (NK)
Duš
(NJ)

NK (NK)
Duš
(NJ)

AJ (S1)
Sml

AJ (S1)
Sml

NJ (S1)
Kej
(1.A)

NJ (S1)
Kej
(1.A)

ČJ
Čech

(Dě)

 

AK (AK)
Zýk
(Dě)

AK (AK)
Zýk
(Dě)

NJ (S2)
Duš
(NJ)

NJ (S2)
Duš
(NJ)

AJ (S2)
Lya

AJ (S2)
Lya

 
Č
t

 

 

SM (SMa2)
Maz
(8.B)

SM (SMa2)
Maz
(8.B)

SM (SMa2)
Maz
(8.B)

SM (SMa1)
Hor
(MaČ)

SM (SMa1)
Hor
(MaČ)

SM (SMa1)
Hor
(MaČ)

   

SD (SDě)
Ci
(DěČ)

SD (SDě)
Ci
(DěČ)

SD (SDě)
Ci
(DěČ)

SF (SFy)
Sta
(FyČ)

SF (SFy)
Sta
(FyČ)

SF (SFy)
Sta
(FyČ)

SBi (SBi)
Pře
(BiČ)

SBi (SBi)
Pře
(BiČ)

SBi (SBi)
Pře
(BiČ)

SZ (SZe)
Dv
(ZeČ)

SZ (SZe)
Dv
(ZeČ)

SZ (SZe)
Dv
(ZeČ)

 
P
á

 

 

ČJ
Čech

(Dě)

ČJ
Čech

(Dě)

NJ (S1)
Kej
(1.A)

AJ (S1)
Sml

AJ (S1)
Sml

AJ (S2)
Lya
(Ze)

   

NJ (S2)
Duš
(NJ)

NJ (S2)
Duš
(NJ)

AJ (S2)
Lya
(Ze)

Nahoru

(rozvrh platný od 15.9.2017)

Gymnázium Praha 9, Chodovická 2250  8.B  (Sýkorová Táňa)

 

0
7:10- 7:55

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:40-12:25

6
13:00-13:45

7
13:50-14:35

8
14:40-15:25

 
P
o

 

 

SM (SMa2)
Maz
(5.A)

SM (SMa2)
Maz
(5.A)

SM (SMa1)
Hor
(4.A)

SM (SMa1)
Hor
(4.A)

SCh (SCh)
Koz
(Ch)

SCh (SCh)
Koz
(Ch)

NJ (S1)
Kej
(NJ)

NJ (S1)
Kej
(NJ)

SD (SDě)
Ci
(Dě)

SD (SDě)
Ci
(Dě)

SF (SFy)
Sta
(Fy)

SF (SFy)
Sta
(Fy)

SZSV (SZsv)
Kr
(Dě)

SZSV (SZsv)
Kr
(Dě)

SBi (SBi)
Pře
(Bi)

SBi (SBi)
Pře
(Bi)

SZ (SZe)
Dv
(Dě)

SZ (SZe)
Dv
(Dě)

SInf (SInf)
Sie
(Inf)

SInf (SInf)
Sie
(Inf)

 
Ú
t

 

 

SCh (SCh)


Koz
(ChČ)

SCh (SCh)


Koz
(ChČ)

SCh (SCh)


Koz
(ChČ)

AK (S1)
Jo

AK (S1)
Jo

TV (chl)
Vi
(TvČ1)

TV (chl)
Vi
(TvČ1)

 

SZSV (SZsv)


Kr
(HvČ)

SZSV (SZsv)


Kr
(HvČ)

SZSV (SZsv)


Kr
(HvČ)

AK (S2)
Zýk
(UjČ)

AK (S2)
Zýk
(UjČ)

TV (dív)
Ja
(TvČ2)

TV (dív)
Ja
(TvČ2)

SInf (SInf)


Sie
(InfČ)

SInf (SInf)


Sie
(InfČ)

SInf (SInf)


Sie
(InfČ)

 
S
t

 

 

AJ (S2)
Sýk

AJ (S2)
Sýk

ČJ
Sch

ČJ
Sch

SP
Kr

AJ (S1)
Sýk

AJ (S1)
Sýk

 

NJ (S2)
Hou
(UjČ)

NJ (S2)
Hou
(UjČ)

 
Č
t

 

 

SM (SMa2)


Maz

SM (SMa2)


Maz

SM (SMa2)


Maz

SM (SMa1)


Hor
(MaČ)

SM (SMa1)


Hor
(MaČ)

SM (SMa1)


Hor
(MaČ)

NJ (S1)
Kej
(UjČ)

NJ (S1)
Kej
(UjČ)

SD (SDě)
Ci
(DěČ)

SD (SDě)
Ci
(DěČ)

SD (SDě)
Ci
(DěČ)

SF (SFy)
Sta
(FyČ)

SF (SFy)
Sta
(FyČ)

SF (SFy)
Sta
(FyČ)

AJ (S2)
Sýk

AJ (S2)
Sýk

SBi (SBi)


Pře
(BiČ)

SBi (SBi)


Pře
(BiČ)

SBi (SBi)


Pře
(BiČ)

SZ (SZe)
Dv
(ZeČ)

SZ (SZe)
Dv
(ZeČ)

SZ (SZe)
Dv
(ZeČ)

 
P
á

 

 

ČJ
Sch

ČJ
Sch

AJ (S1)
Sýk

AJ (S1)
Sýk

ČJ
Sch

(HvČ)

     

NJ (S2)
Hou
(UjČ)

NJ (S2)
Hou
(UjČ)

Nahoru