Studijní výsledky

Rok Žáci s uzavřenou klasifikací: Prospělo s vyznamenáním: Prospělo: Neprospělo: Nehodnoceno:
2009/2010 479 125 352 2 0
2010/2011 468 115 350 3 0
2011/2012 455 127 323 7 1
2012/2013 437 152 277 5 1
2013/2014 426 165 259 2 3
2014/2015 431 163 265 2 1
2015/2016 434 157 274 1 2
2016/2017 430 144 283 0 3