Školní psycholog

Školní psycholog

Činnost školního psychologa přerušena do konce školního roku.

Od školního roku 2017/2018 s naším gymnáziem spolupracuje psycholožka Mgr. Andrea Kučerová, která je zároveň pracovnicí OSPOD MČ Praha 20.

Navštěvuje naši školu (konkrétně pracoviště v Horních Počernicích, služeb školního psychologa však mohou využívat i žáci z detašovaného pracoviště na Černém Mostě) pravidelně vždy ve středu a je k dispozici studentům, vyučujícím i rodičům od 13 do 15h v knihovně v pavilonu A. V krizové situaci za ní mohou studenti samostatně přijít, pro opakovanou psychologickou práci (individuální nebo ve třídách) je třeba souhlas rodičů.

Pokud byste potřebovali bližší informace, můžete psycholožku kontaktovat:

Telefon: 724946707 a 271071641
Email: andrea_kucerova@pocernice.cz

Individuální konzultace se studenty probíhají v případě jejich zájmu a mohou se týkat jakýchkoliv školních i osobních potíží. Je-li dán podnět ke konzultaci ze strany rodiče či učitele, je studentovi možnost spolupráce na jeho obtížích nabídnuta, nemá však povinnost na konzultace docházet, pokud nemá zájem. Psycholožka pracuje také s pedagogy a nedílnou součástí její práce jsou konzultace pro rodiče našich studentů, týkající se jakýchkoliv výchovně-vzdělávacích obtíží Vašich dětí.