Beseda o Evropské unii

Beseda o Evropské unii

Dne 28. dubna 2021 se studenti sext našeho gymnázia zúčastnili besedy o Evropské unii. Beseda probíhala on-line přes aplikaci Zoom o druhé a třetí vyučovací hodině.

Přednášejícími byli čeští zaměstnanci Evropské unie. Mnohé informace a postřehy vycházely z jejich vlastní životní zkušenosti. Dozvěděli jsme se mnohé o projektu Erasmus i dalších studijních projektech EU a o smyslu a fungování samotné Evropské unie. Přednášející nám také poskytli rady pro náš další život a pro naše další studium a také zajímavosti o Belgii, státu, kde sídlí mnoho unijních orgánů. Mohli jsme také přednášejícím pokládat dotazy a získávat dodatečné informace.

Podle mého názoru byla přednáška fantastická – byla poutavá a splnila svůj účel. Díky ní jsme totiž zjistili nejen, jak funguje Evropská unie, ale i jak můžeme využít unijní nabídky v našem studiu. Tímto bych chtěl poděkovat všem přednášejícím a organizátorům – Evropským demokratům, díky nimž mohla přednáška proběhnout.

Ondřej Bubeníček, sexta B