Chemie distančně aneb domácí chemické pokusy

Chemie distančně aneb domácí chemické pokusy

Distanční výuka v rámci chemie je náročná. Po dlouhé době opakovaných výkladů, pracovních listů jsme změnili způsob práce. Zařazujeme více online procvičování formou Kahoot, propojení českého i anglického zadání otázek a také praktické části chemických pokusů realizovatelných v domácím prostředí. Žáci musí nejen pokusy provést, ale i vyfotit/natočit video a zpracovat písemně do finální podoby.

PhDr. Zuzana Vránová

Domácí chemické pokusy – Sálová 1A

Domácí chemické pokusy – Cihelková

Domácí chemické pokusy – Szabová 5B

Domácí chemické pokusy – Tóthová 4B

Domácí chemické pokusy – Pastrnková 5B

Domácí chemické pokusy – Ivanová 1A