Den naruby

Den naruby

V pátek 26. 10. se v obou budovách školy uskuteční „DEN NARUBY“, tento návrh vzešel z jednání školního parlamentu – spočívá ve vzájemné výměně pracovišť našeho gymnázia, která umožní žákům seznámení nejen s prostory druhé budovy, ale i s metodami výuky ostatních vyučujících, které mohou potkat v následujících letech svého studia na gymnáziu.

Třídy z Horních Počernic (1. A,2.A, 3.A, 5. A, 6. A, 7.A a 8.A) budou mít výuku na detašovaném pracovišti na Černém Mostě. Naopak třídy z detašovaného pracoviště (1.B, 2.B, 3.B, 5.B,6.B, 7.B a 8.B) budou mít výuku v Horních Počernicích. Třídy 4. A a 4. B absolvují tento den zeměpisnou exkurzi mimo školu (zajišťuje Mgr. Štěpánková).

Výuka bude probíhat vždy podle rozvrhu paralelní třídy, který žáci získají od svých třídních učitelů. V primách a kvintách dochází k drobné úpravě rozsahu výuky, ta bude probíhat 1. – 5. vyuč. hod.

Obědy na tento den byly na obou pracovištích hromadně odhlášeny.