Den otevřených dveří v podání sexty B

Den otevřených dveří v podání sexty B

Je středa 6. 2. a naše výuka končí o hodinu dříve. Není to žádná náhoda, ale jasná známka toho, že na dnešek připadá Den otevřených dveří. Jakožto studentům sexty na nás připadá již tradiční povinnost tento den připravit a zorganizovat. Nejprve jsme se této zodpovědnosti báli, ale záhy jsme zjistili, že pod skvělým vedením naší třídní profesorky Dunovské se není čeho bát. Role byly rozdělené, třídy vyzdobeny a my připraveni – tak můžeme začít, co vy na to?

Odbíjí třetí hodina a do budovy školy přichází první zvědavci. Na tzv. recepci je pozdraví ti nejusměvavější z nás a začínají s prohlídkou. Nejprve zájemce krátce zpraví o fungování této školy a ukážou naše skvělé skříňky. S prohlídkou pokračují v přízemí, zastavují se v různých třídách, kde na ně čekají další studenti s připraveným povídáním (v přízemí konkrétně hudební a výtvarná výchova, občanská výchova, český jazyk, dějepis a zeměpis společně s tělesnou výchovou). Rodiče a jejich děti se dozvídají to nejpodstatnější o všech předmětech, mohou nahlédnout do tříd a prolistovat učebnice. Ve všech třídách zároveň probíhá interaktivní program. Ve společenské místnosti, tzv. Artuši, probíhá velmi žádaná schůzka s vedením. Po prohlídce přízemí se skupinky přesouvají do prvního patra, kde se seznamují s fyzikou, biologií, chemií, matematikou a informatikou. V těchto učebnách probíhají zajímavé pokusy, které v dětech a mnohdy i v rodičích probudí zájem. Na závěr se zájemci přesouvají do druhého patra, kde mohou navštívit učebny jazyků. Nezapomenutelným zážitkem je i divadlo v německém jazyce v podání našich studentů z tercie. Většina návštěvníků se zastaví i u našeho výborného relaxačního prostoru a zkoumá sedací vaky. Během celé prohlídky mají rodiče možnost se vyptávat úplně na všechno. Informovaní průvodci statečně odpovídají, i když otázky typu ,,A co chcete dělat po gymnáziu?“ či ,,Jaký je Váš nejoblíbenější předmět?“ vyžadují delší zamyšlení.

V šest hodin se dveře školy zavírají a my vše uklízíme. Jsme vyčerpaní, ale zároveň spokojení se svým výkonem. Myslím, že energie vyzařující z usměvavých rodičů a zvídavých dětí nás nabíjí na několik dalších týdnů. Naši snahu ocení i vedení školy a v pátek nás obdarovává lahodným dortem. Myslím, že tato akce svůj účel splnila a věřím, že naše třída odvedla příznačnou práci a svým povídáním mnohé přesvědčila o výjimečnosti naší školy.

Karolína Dvořáková, sexta B