Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

Dne 1. 2. 2023 proběhl na obou pracovištích našeho gymnázia již 2. Den otevřených dveří v tomto školním roce, a to konkrétně mezi 15. až 18. hodinou. Návštěvníci si mohli prohlédnout prostory naší školy, seznámit se s jejím fungováním, ale samozřejmě i pokládat dotazy, které je zajímaly. K dispozici jim jako průvodci byli někteří ze studentů sexty A i B, které se na organizaci celého dne podílely spolu s některými učiteli a vedením gymnázia. Prohlídková trasa nebyla předem daná, a mohla se tedy přizpůsobit potřebám návštěvníků. K vidění byly různé učebny, ve kterých čekali profesoři vyučující daný předmět, a v některých případech i zbylí studenti sext, připraveni nově příchozím příslušný obor představit, přiblížit, pokusit se je zaujmout, ale i zodpovědět případné dotazy, ať už se týkaly daného předmětu či obecných informací o škole. Takto se návštěvníkům mohla představit například učebna biologie, hudební výchovy, fyziky, chemie nebo angličtiny. Vždy v celou hodinu se konaly schůzky s vedením gymnázia, kde se návštěvníci mohli dozvědět bližší informace o fungování školy, ŠVP, přijímacím řízení a pokládat případné dotazy. Celá akce se ukončila v 18 hodin večer, ve stejnou dobu jako 1. Den otevřených dveří, který se konal 7. 12. 2022. Doufáme, že se na naší škole návštěvníkům líbilo a že některé z nich potkáme příští rok u nás ve škole jako nové primány.

Sandra Rottenbergová, sexta A