Děti a rozumný životní styl

Děti a rozumný životní styl

Ve čtvrtek 7. října nás přišla do školy navštívit paní lektorka Věra Boháčová, abychom se dozvěděli něco o zdravém životním stylu. Program zajistil Odbor školství Magistrátu hlavního města Prahy.

Na začátku jsme si pověděli něco o významu správné životosprávy jako takové, dále jsme se bavili o rizikových civilizačních chorobách, jak jim předcházet, a ukázali jsme si jejich statistiky.

Pak jsme přešli na zdravou stravu. Paní lektorka nám ukázala graf, který vysvětloval, jak by mělo být jídlo v průběhu dne rozdělené. Také jsme se dozvěděli, co každá důležitá část jídelníčku obsahuje, a proto je v naší stravě stěžejní.

Dalším krokem programu byl pitný režim. Řekli jsme si, kolik vody by měl přibližně každý vypít. Také jsme se dozvěděli, co se děje s tělem, když máme žízeň, a kolik cukru obsahují různé slazené nápoje (opravdu hodně!).

Jako poslední jsme si ukázali populární výživové směry a zhodnotili jejich plusy a minusy.

Program primární prevence byl zajímavý, bylo vidět, že paní lektorka tématu určitě rozumí. Některé informace jsem věděl už předtím, ale přesto si myslím, že jsme si každý odnesli z programu něco nového.

Vojtěch Pospíšil (tercie A)