Evropský MiniParlament Mladých diplomatů

Evropský MiniParlament Mladých diplomatů

Den svatého Valentýna by si většina z nás dokázala nejspíš představit poněkud jinak, ovšem my, žáci sexty A a sexty B, jsme se nakonec sešli 14. února v osm hodin ráno za trošku odlišným programem, než je trávení času se svou druhou polovičkou. Přihlásili jsme se na den pořádaný spolkem Mladých diplomatů, totiž na Evropský MiniParlament Mladých diplomatů. Nikdo z nás předem úplně netušil, co si máme pod tím názvem představit, jediné, co jsme dostali dopředu, byl jen přihlašovací formulář a dotazník, kde jsme si mohli vybrat téma, které jsme pak společně rozebírali. Den před samotnou akcí nám všem přišel e-mail, kde byly stručné informace o tom, jak bude den probíhat, a hlavně potom jednací řád a výsledek naší ankety o tom, o čem se vlastně budeme bavit a diskutovat. Za naše třídy vyhrálo velice atraktivní, avšak pro mnohé kontroverzní téma  „Genderová vyrovnanost“.

Když už jsme v pátek v Horních Počernicích všichni napjatě čekali v lavicích, mohl náš program začít. Nejprve se nám studenti středních škol jako členové spolku Mladých diplomatů představili, pověděli nám něco o spolku jako takovém a také nám ukázali nejednu fotografii z minulých akcí a exkurzí, které pořádali. Ještě před jednáním nás ale čekala krátká rozehřívací aktivita, kde jsme si mohli poprvé zkusit hájit a odůvodňovat svůj názor, a v neposlední řadě také stručná prezentace o Evropské unii. Poté už následovalo samotné simulované jednání Evropského parlamentu. Každý žák si  buďto sám, nebo s kamarádem ve dvojici vybral zemi Evropské unie, jejímž byl potom delegátem, a vášnivá diskuze mohla začít. Po dlouhé a vyčerpávající výměně názorů delegátů nastal čas vyhlásit tři nejaktivnější účastníky a k jejich výkonu jim pogratulovat.

Celou akci hodnotím kladně a i se svými spolužáky jsem se shodla na jejím přínosu a našem společném pozitivním hodnocení dne. Především jsme ocenili možnost vést společně diskuzi o aktuálním tématu, a to i se spolužáky ze sexty B.

Děkujeme spolku Mladých diplomatů za jejich čas a za zajímavou zkušenost.

Jana Kokešová, sexta A