Gymnázium opět zabodovalo v soutěži časopisu Freundschaft

Gymnázium opět zabodovalo v soutěži  časopisu Freundschaft

Celý školní rok 2015/2016 několik skupin studentů našeho gymnázia pracovalo pod vedením MUDr. Kejmarové Sedláčkové, vyučující německého jazyka, na soutěži, kterou na svých stránkách přinesl německý časopis Freundschaft. Soutěž byla rozdělena na dvě části, Bavorsko a Sasko. V každém čísle časopisu se nacházely indicie, pomocí kterých jsme měli určit název města ležícího v jedné z již zmíněných německých spolkových zemí. Všechna objevená města jsme pečlivě zapisovali do soutěžních archů a zakreslovali do mapy.

Naše škola se umístila v rámci celé České a Slovenské republiky na 2. místě v části Bavorsko. Pět zástupců bylo vybráno, aby 7. 6. slavnostně převzali ceny na zastupitelství Svobodného státu Bavorsko.

Před samotným vyhlášením vítězů jsme se zúčastnili procházky centrem Prahy komentované i v německém jazyce. V odpoledních hodinách jsme se setkali se zastupiteli spolkové země Bavorsko a vyslechli si povídání o česko-bavorské spolupráci (samozřejmě v německém jazyce), poté následovalo předávání cen, kde měl každý účastník možnost říci o sobě několik vět v němčině, dostal diplom a tašku s několika drobnostmi. Diplomy jsme samozřejmě přivezli i zbylým členům, kteří se setkání nezúčastnili. Nakonec pro nás bylo připraveno lehké občerstvení v podobě švédského stolu. Setkání proběhlo v slavnostním duchu a všichni jsme si ho užili.

Kateřina Nováková, sexta B