Informace ke stravování ve školní jídelně Horní Počernice

Informace ke stravování ve školní jídelně Horní Počernice

Z provozních důvodů bude dne 16.5.2019 a 17.5.2019 vydáván oběd formou studené kuchyně tj. strávníkům budou vydávány obědové balíčky. Od 20.5.2019 bude zajišťována obědová strava veškolní jídelně prostřednictvím závodní kuchyně, která standardně zajlšťuje jídelní stravování mimo jiné i pro školy. Obědy budou strávníkům vydávány Ve školní jídelně Ve stejném časovém rozpěti, jako doposud a finanční pokrytí obědů tj. cena za oběd hrazena ze strany zákonných zástupců zůstává v nezměněné výši. Jedná se pouze o přechodné řešení.

Pro bližši inform ace lze kontaktovat ředitele školy PhDr. Wilda tel.: 281 921 132 či odbor sociálních věcí a školstvi ÚMČ Praha 20, Ing. Brzkovskou tel.: 271 071 640 či pí. Víchovou tel. : 271 071 673 .