Jak jsme si pomohli pomocí aplikace ‚Pomáhej pohybem‘ aneb nákup pomůcek do fyziky za podpory Nadace ČEZ

Jak jsme si pomohli pomocí aplikace ‚Pomáhej pohybem‘ aneb nákup pomůcek do fyziky za podpory Nadace ČEZ

Studentům a všem ostatním příznivcům našeho gymnázia se podařilo nasbírat plný počet bodů pro získání finančních prostředků na nákup pomůcek do fyziky. Konkrétně byly za podpory Nadace ČEZ zakoupeny osciloskopy a frekvenční generátory, které budou rovným dílem rozděleny mezi obě naše pracoviště, kde budou využívány především pro laboratorní měření v septimách, ale nejen v nich.  A jak se nám podařilo podporu od Nadace ČEZ získat? Chůzí, během, jízdou na kole a spoustou jiných pohybových aktivit prostřednictvím mobilní aplikace EPP od Skupiny ČEZ – Pomáhej pohybem. Tato akce měla, kromě na první pohled zjevného benefitu – nových pomůcek, ještě další, neméně významné prospěšné stránky. Naši studenti si totiž sami vyzkoušeli, že mnohem lepší než si stěžovat na nedostatek toho či onoho je udělat něco pro zlepšení situace – a toto poučení má samozřejmě obecnou platnost daleko přesahující sféru vyučovacího předmětu fyzika. A to pořád ještě není všechno. Studenti, kteří si aplikaci ‚Pomáhej pohybem‘ do svých mobilních telefonů stáhli, mohou dál dle svého vlastního uvážení podporovat další projekty zařazené do aplikace a takto nezištně pomáhat jiným.

RNDr. Lubomír Staněk