Jmenování nové ředitelky

Jmenování nové ředitelky

Od 1. 7. 2017 byla Radou hl.města Prahy jmenována do funkce ředitelky Gymnázia, Praha 9, Chodovická 2250  Mgr. Zuzana Suchomelová.

Funkci statutární zástupkyně ředitele bude zastávat PhDr. Zuzana Berchtoldová a funkci zástupce ředitele Mgr. Luboš Vinohradník.

Dne 27.6.2017 proběhly doplňovací volby do školské rady Gymnázia, Praha 9, Chodovická 2250.

Zpráva z voleb KE STAŽENÍ ve formátu DOCX