Kompot se stal výhercem v krajském kole o nejlepší časopis roku 2021/2022

Kompot se stal výhercem v krajském kole o nejlepší časopis roku 2021/2022

Časopis Kompot byl pozván na Vyšší odbornou školu publicistiky ke každoročnímu vyhodnocení nejlepších školních časopisů.

Celkem se výherci vybírali podle typu školy a kraje, ze kterého časopis pochází.

Jako první byla vyhlášena dvě nejlepší místa z pražských gymnázií a k našemu milému překvapení se Kompot umístil jako první.

Celá přítomná redakce byla pozvána si převzít diplom, který nám pořadatelé později zaslali i v digitální podobě.

Kompot se stal výhercem v krajském kole o nejlepší časopis roku 2021/2022

Tím ale akce nekončila. Poté jsme si totiž mohli vybrat jeden ze tří workshopů.

Já jsem se zúčastnila workshopu profesionální publicistky Jany Zbyňkové s tématem Tvorba komiksu.

Moc jsem si to užila. Paní Zbyňková nám vysvětlila, k čemu komiksy slouží, a následně jsme dostali prostor jeden svůj vlastní vytvořit. Bylo zajímavé vidět, jak si každý z nás na konci vybral úplně jiný námět a styl. Někteří šli za převyprávěním již známé pohádky či knihy, jiní do vlastní představivosti, ale všechny nakonec vypadaly úžasně.

Děkujeme všem čtenářům Kompotu a za já celou redakci slibuji, že se i nadále budeme snažit časopis jen zlepšovat.

Alice Formanová, kvinta A