Komunitně osvětové setkání – Setkání s Afrikou

Komunitně osvětové setkání - Setkání s Afrikou

Žáci primy B pod vedením Mgr. Štěpánkové připravili pro rodiče i veřejnost „Setkání s Afrikou“.

Divadelními výstupy seznámili přítomné posluchače s geografickou a kulturní rozmanitostí Afriky.

Mohli jsme tak vidět cestovatele, kteří bloudí po Africe a rady jim dává krásná domorodá dívka, rybáře, který hledá řeku, ve které chce chytit trofejní rybu, nebo manželský pár, který plánuje svatební cestu do některé z destinací Afriky, i malého lva, který se ztratil v krajinách Afriky a díky radám afrických kamarádů našel cestu domů.

Téma Afriky se  objevovalo i ve společenských hrách, kterých se aktivně zúčastnili i rodiče a sourozenci žáků. Společně s dětmi malovali na kameny africké motivy, hráli hru KUFR, odpovídali na záludné otázky o Africe  a  na konci setkání si všichni společně opekli buřty.

A kde se  toto setkání uskutečnilo?

Všichni jsme se sešli ve středu 23. 6. 2021 v areálu Plechárny v komunitním centru Prahy 14 a opravdu si odpoledne užili. „Vzdálená“ Afrika se nám přiblížila, nálada byla výborná, buřty moc chutnaly a počasí  nám přálo.

Akce podpořila rozvoj vzájemné spolupráce a porozumění v třídním kolektivu, umožnila setkání mezigeneračních skupin a přispěla ke komunikaci mezi školou a rodinou.

Program byl realizován v rámci Šablon II – Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání  Evropské unie.

Mgr. Kamila Vinohradníková, externí odborník akce