Maturitní a imatrikulační ples Gymnázia Chodovická 2023

Maturitní a imatrikulační ples Gymnázia Chodovická 2023

Největší akce našeho gymnázia je za námi. Pečlivé přípravy oktáv, podpora profesorů a vstřícnost sponzorů daly 26. ledna 2023 vzniknout největšímu maturitnímu a imatrikulačnímu plesu v historii školy. Dva dny před zaplněním Fóra Karlín volebním štábem zvoleného prezidenta se tatáž budova plnila stejně velikým davem hostů zvědavých na naše primány a maturanty.

Ples byl oficiálně zahájen honosným příchodem členů vedení školy. Následující živelné bubenické vystoupení Wild Stick jednoznačně upoutalo pozornost tisíce přítomných, kterou si poté vychutnaly primy a oktávy na svém společném nástupu. Na koho se pozitivní energie a euforie studentů na parketu nepřenesla, tomu musely rozpumpovat adrenalin po těle plameny ohně a speciální efekty. Pokud slavnostně přijatí nejmladší studenti vyčerpali své taneční schopnosti během choreografie důmyslného nástupu, rozhodně to nešlo poznat při jejich překvapeních. Maturanti se po nápaditých tanečních vystoupeních prim shodli, že je na gymnáziu vystřídají další silné ročníky.

Dojemné pocity z blížícího se odchodu nemohly chybět v následujícím proslovu maturantů. Slzy však rychle vystřídal vděčný úsměv při upřímném díku všem organizátorům a sponzorům. Jménem maturantů bych ráda poděkovala Městské části Praha 20, zejména starostovi Mgr. Petru Měšťanovi, který jednak ples spolu s dalšími vzácnými hosty poctil svou přítomností, ale také umožnil jeho realizaci nemalým sponzorským darem. Velký dík si rovněž zaslouží rodina Vernerových a vedení Fóra Karlín, bez kterých by se úžasný ples neuskutečnil.

Proslov vystřídaly pestré nástupy a šerpování oktáv. Maturantky ukázaly překrásné šaty v hravých otočkách a maturanti buď dámám dělali elegantní společníky, nebo si chvíli slávy užili pouze v pánském složení – tyto nástupy sice měly do elegance daleko, ovšem sklízely největší ovace pobaveného publika. Uvolněná atmosféra sál už neopustila a maturantům se povedlo ji i „spočítat“ při bohatém zlatém dešti. Zřetelné zapálení všech hostů dovršilo taneční vystoupení akrobatického rock ‚n‘ rollu. Poté už nic nebránilo zanícenému obecenstvu vyrazit na parket v rámci volné zábavy. Perfektní kapela The feet nalákala k tanci členy každé generace.

K malé hrůze maturantů, profesorů a tatínků se blížil čas výměny volného tance za ten klasický. Avšak obávaný tanec s profesory a rodiči proběhl s úsměvy na tvářích, a dokonce i bez pošlapaných střevíčků. Velký podíl na tanečním úspěchu jistě nesl jednodušší blues, avšak bylo by křivdou nepochválit odvahu a eleganci všech (lehce nervózních) zúčastněných; dámy byly s vedoucí rolí a pohybovými schopnostmi svých tanečních partnerů nadmíru spokojené. Vysokou úroveň záhy vystřídala překvapení maturantů. Svůdné dámy z oktávy A vyměnily krásné šaty za lehčí oblečení a svým výkonem vyrazily dech svým předchozím tanečníkům. Pánská část poté svými svaly a zlatými trenkami vyrazila dech celému zbývajícímu publiku, jehož němý úžas dovršil výkon třídní profesorky. Oktáva B mimo špičkové choreografie doplnila večer vtipnými scénami z půdy školy. Vyučující se tak mohli pobavit nad parodiemi chování svého i svých kolegů.

Celý večer byl zakončen společnou poslední promenádou všech maturujících. Za výbuchu konfet a písně Příběh nekončí se oktávy srdečně rozloučily s vyčerpaným publikem plným dojmů z večerního zážitku. Nádherný ples je sice za námi, avšak pro primy ani oktávy příběh nekončí, naopak, začíná nový. Primy mají před sebou těch osm překrásných let, které maturanti právě finišují. A oktávy? Ty mají před sebou už jen maturitu a další životní kapitolu…

Eliška Prokopová, oktáva A