Maturitní zkoušky 2020

– didaktické testy – 1.-2. 6. (3. 6. – Matematika+)
– ústní zkoušky profilové i společné části maturitní zkoušky – 15.-19. 6.