Návštěva pracovního tábora Vojna u Příbrami

Návštěva pracovního tábora Vojna u Příbrami

Dne 12. 6. letošního roku jsme se my, obě kvarty Gymnázia Chodovická, zúčastnily exkurze památníku Vojna u Příbrami. Pracovní tábor jsme navštívili v rámci specifické primární prevence, z toho důvodu akci finančně pomohly zajistit MČ Praha 20 a Imperativ, z.s.

Památník Vojna se nachází uprostřed lesů 5 km jihovýchodně od Příbrami, v místě známém výskytem železné, stříbrné a uranové rudy. Tento původně zajatecký tábor pro německé válečné zajatce sloužil v období 1949-1951 jako tábor nucených prací a následně do roku 1961 jako vězeňské zařízení pro politické odpůrce komunistického režimu a je jediný svého druhu v celé střední Evropě. Obdobná zařízení existovala rovněž na Jáchymovsku a Slavkovsku ve spojitosti s těžbou uranové rudy, ale Vojna je jako jediný přístupný turistům. Po příchodu jsme se přemístili do promítací místnosti, kde jsme si osvěžili naše znalosti z dějepisu a lépe si představili atmosféru po komunistickém převratu v Československu. Následně jsme si po skupinkách společně s průvodcem postupně prošli prohlídkovou trasu tábora.

V areálu byla cítit ponurá atmosféra, tábor zůstal skoro celý zachovalý v původním stavu, ostnaté dráty, strážní věže pro případ zastřelení utíkajícího vězně, věznice, zchátralá ošetřovna, špinavé chodby. K tomu všemu expozice s dopisy pro vězně, složky se záznamem chovanců, básně horníků, předměty nalezené v dolech, fotografie a jména. Zvláštní pocity navozovaly nezvratné důkazy o tom, že minulé století zde zemřely tisíce lidí…

Eliška Prokopová, kvarta B