Obnovení výuky

Obnovení výuky

Od pondělí 24. května 2021 bude pro žáky vyššího stupně gymnázia obnovena v plném rozsahu prezenční výuka, tj. výuka bez rotace.

Informace pro návrat žáků vyššího stupně gymnázia (kvinty – septimy) k prezenční výuce od 24. 05. 2021. Tato informace byla dne 18. 05. 2021 odeslána přes IS Bakaláři.

Hygienické a organizační pokyny pro žáky_G2

Kontrolní seznam příznaků covid-19 u dětí, žáků a studentů

Testovani letak singclean