Oslava 25. výročí založení Gymnázia

Oslava 25. výročí založení Gymnázia

Seznamte se, prosím

Dobrý den,

dovolte, abych se vám představilo. Jsem gymnázium Chodovická a tento rok už to bude 25 let od mého narození. Jsem dojato, že si na mě moji profesoři i studenti vzpomněli a že mě mají rádi. Prý na moji počest vyjde i sborník! To jste nečekali, že?

Nyní už ale k tématu. Dnes si zkusíme zodpovědět na otázku „Gymnázium nebo základní škola?“. Nechci být egoistické, ale myslím, že vítěz je jasný. Nejenže přístup k učivu beru vážněji, ale i tempo výuky je rychlejší, učivo je rozmanitější, látka se probírá do větších podrobností a je podložena různými hrami, filmy a exkurzemi. Také by měla být každá čtvrtá hodina hravá, což se učitelé snaží dodržovat. Znáte přeci tu rčení pana Komenského- „škola hrou“. No a právě já bych chtělo být „gymnázium hrou“! 🙂

Na rozdíl od ostatních základních škol je vztah mezi profesorem a žákem lepší. Ať už jde o primány nebo oktavány, jsou bráni jako dospělé osobnosti, které se chtějí vzdělávat. Se svými problémy se bezstarostně můžou svěřovat jakémukoliv profesorovi a ten se s nimi pokusí otázky vyřešit.  Jednotliví studenti se k sobě chovají přátelsky, a když je potřeba, tak si navzájem pomáhají. Mladší ročníky se nemusejí obávat šikany a výsměchu, který je na základních školách běžný, protože i v sebemenším náznaku by byl řešen vedením školy.

Snažím se, abych bylo co nejskvěleji vybaveno. Ať už interaktivními tabulemi a tematickými plakáty v jednotlivých třídách, vyvěšenými fotkami a referáty po chodbách, novými sedačkami (fatboye), které přibyly do třetího patra, a mnohým dalším. Také má student větší volnost pohybu v prostoru, může si odpočinout o přestávkách v mých oddychových částech a má možnost se zúčastnit různých soutěží, ale i zajímavých zahraničních zájezdů.

Jsem rádo, že zvyk, který jsem zavedlo před mnoha lety, se stále zdokonaluje. A to jsou moje specifické dny. Od tohoto roku jich mnoho přibylo, jako například Modrý den, Neformální den, Formální den, a věřím, že jich několik ještě přibude.

Blížíme se ke konci a chtělo bych ještě něco dodat. Kolektiv a atmosféru, do které se každý den vracíte, si děláte vy všichni sami. Vím, že mnoho jiných gymnázií nebo i základních škol je moderněji vybaveno, ale za celých 25 let jsem nevidělo školu s příjemnějším kolektivem a lidmi, jako jste vy. Všichni táhnete za jeden provaz a jste jeden velký tým, a to je to, proč vás mám tak rádo a proč vás tak obdivuji. Musím se přiznat, že když jsou prázdniny, tak se mi po vás pěkně stýská, a nejlepší chvíle, které jsem kdy za těch 25 let zažilo, jsou chvíle s vámi.

Vaše Gymnázium Chodovická 🙂

Magdalena Zíková,  2.B