Polsko 2019

Polsko 2019

Ve čtvrtek 2. května až do pátku 3. května jsme se s naší paralelní třídou a několika dalšími studenty prim vydali na literárně historickou exkurzi do Klodzka a Vratislavi. V sedm hodin ráno jsme se všichni, ještě rozespalí, setkali na autobusovém nádraží na Černém Mostě. O tři a půl hodiny jsme se ocitli v malebném městě na jihu polského Dolnoslezského vojvodství, Klodzku. Všechny události, zajímavosti i architektonické památky nám komentoval pan průvodce. V Klodzku jsme navštívili mohutnou Klodzkou pevnost, dozvěděli jsme se něco o její funkci a prošli jsme se i podzemím. Poté nastal individuální oběd, a tak jsme se rozutekli po celém náměstí najít nějakou restauraci. Po vydatném obědě jsme si prohlédli město Ząbkowice Śląskie, které se až do roku 1945 nazývalo Frankenstein, a zavítali i na zříceninu zámku, který patříval Jiřímu z Poděbrad, a nakonec jsme se přesvědčili, jak šikmá je šikmá věž v Ząbkowicích Śląskich. Ačkoliv bychom rádi navštívili i jiné ząbkowické či klodzké památky, nezbyl čas a my jsme se museli vydat na cestu do Vratislavi, kde jsme se ubytovali. Ráno, o půl deváté, jsme vyrazili na další prohlídku, tentokrát Vratislavi. Prohlédli jsme si Rynek – jedno z nejkrásnějších náměstí nejen v Polsku s domky Jeníček a Mařenka, goticko-renesanční radnici, Jatki či chrám sv. Alžběty. Nakonec jsme navštívili velmi zajímavý Minieuroland, turistický park se známými památkami vyvedenými ve formě precizních miniaturních replik. Blížil se čas odjezdu a my jsme se s radostí i zármutkem, že jsme nemohli navštívit další polské památky, vraceli zpět do našich domovů.

Marie Hlaváčková, tercie B