Pozvánky k přijímací zkoušce

Pozvánky k přijímací zkoušce

Pozvánky k jednotné přijímací zkoušce byly školou rozeslány poštou (případně datovou schránkou) 13.4.2021. Pokud Vám nebyla pozvánka doručena, informujte se na příslušné poště a následně případně kontaktujte školu na tel. čísle 281 921 487.