Pražské jaro 1968 aneb setkání s politologem

Pražské jaro 1968 aneb setkání  s politologem

I během distanční výuky je možné setkat se se zajímavými lidmi. Mezi ně patří např. politolog dr. Petr Just z Metropolitní univerzity v Praze. Ten byl hostem během online přednášky 13. května ve výuce společenských věd v 7. B. Ve vystoupení se zabýval příčinami, průběhem i důsledky tzv. Pražského jara 1968.

Ve své prezentaci se dr. Just věnoval důkladnému rozboru vnitropolitických i zahraničních předpokladů tohoto období, seznámil nás s jeho hlavními aktéry, popsal okupaci v srpnu 1968 i její bezprostřední důsledky a následné období tzv. normalizace.

Ocenili jsme, že byl také zmíněn pohled z obou stran – okupujících vojáků i obyvatel Československa na tuto historicky přelomovou situaci, která ovlivnila dějiny naší země na dalších třicet let. Velká část prezentace byla věnována jednáním v Moskvě a dopadům vojenské intervence na mezinárodní politiku. Dozvěděli jsme se mnoho detailních informací a zajímavostí o okupaci v roce 1968, kterou teď probíráme i v dějepise.

Pražské jaro 1968 aneb setkání  s politologem

Po přednášce následovaly dotazy a diskuze nejen k probíranému tématu. Diskutující se zajímali o současné vnitropolitické i zahraniční dění. Své otázky pokládali učitelé i studenti. Pan dr. Just byl vždy schopen dát na položenou otázku obsáhlou odpověď, ke které přidal i další informace vztahující se k danému dotazu.

Přednášku i následnou besedu hodnotím velmi kladně. Získali jsme na mnoho informací, na které v běžné výuce nemáme čas. Rozšířili jsme si též náš rozhled o historicko-politických souvislostech.

Radek Vodička, septima B