Přednáška doc. PhDr. Jiřího Tomáše Kotalíka, CSc

Přednáška doc. PhDr. Jiřího Tomáše Kotalíka, CSc

Doc. PhDr. Jiří Tomáš Kotalík, CSc, je významný český historik umění, odborník na architekturu a mimo jiné působil jako ředitel Národního památkového úřadu a jako rektor AVU. Je skvělým vypravěčem a populizátorem výtvarné kultury, byl autorem a moderátorem televizního seriálu Deset století architektury. Studentům přiblížil základní vývoj pojmu architektury jakožto uměleckého oboru, zasadil jej do historického  kontextu  a v druhé části přednášky studentům přiblížil život a dílo otce české moderní architektury Jana Kotěry.