Prezidentiáda v roce 2021

Prezidentiáda v roce 2021

V poklusu procházím všechna zákoutí webových stránek a hledám nápad. Ocitám se přímo v jádru přemrštěné motivace a skvělých vizí, ale kvanta optimismu ve mně vyvolávají jakousi zvláštní prázdnotu. Přece jen však nalézám jiskru a s lehkým úšklebkem se pozastavuji:  „Staň se superhvězdou bez bázně. Neschovávej se,…“

Prezentiáda, tedy soutěž v prezentačních dovednostech pro všechny studenty středních a žáky základních škol. Jedná se o soutěž, která motivuje mladé lidi k rozvíjení osobitého vyjadřování, vystupování a spousty dalších, v životě důležitých schopností.Prezidentiáda v roce 2021

V rámci semináře rétoriky bylo na začátku letošního jara přihlášeno několik studentů septimy A mezi soutěžící. Zapojeným studentům byla zadána na výběr dvě témata: 90, 60, 90 a Správná odpověď neexistuje. Účastníkům byl taktéž připojen seznam kritérií, která přednes musí splňovat a podle kterých bude výsledná práce hodnocena skupinou porotců. Z našeho semináře byly nakonec vybrány po třídním kole čtyři týmy, které měly reprezentovat školu v dalším, online kole. To bylo rozhodující pro postup do finále, které tradičně probíhá v Brně. Tímto kolem se probojoval nakonec jen tým Čerča, tedy Černická a Čipera. Ostatní týmy skončily povětšinou do pátého místa, ale i tak předvedly skvělou práci!

Osobně mohu říci, že velmi oceňuji tuto organizaci a její zájem na rozvoji schopností sebeprezentace, týmové práce, diskuze i argumentace u mladých lidí. Zajisté se jedná o nemalé dovednosti, které mohou mnohokrát určit směr šlépějí v našem životě. Ovšem když se opět vrátím ke svým úvodním slovům a znovu kouknu na oficiální stránky Prezetiády, cítím opět jakýsi humorný podtón. Prezentiáda je prostě a jednoduše soutěží, kde jsou studenti měřeni kritických pohledem, který pochopitelně nemůže být plně objektivní. Na závěr bych to jen celé shrnula tvrzením, že Prezentiáda Vás rozhodně nepostaví na cestu „superhrdiny bez bázně“, ale může být minimálně zpestřením pro dennodenní výuku a příležitostí pro otestování svých řečnických dovedností před širším, cizím publikem.

Prezidentiáda v roce 2021

Kdyby Vás zajímali podrobnosti, určitě prozkoumejte stránky www.prezentiada.cz.

Zúčastnění studenti:

Bártová, Černická, Čipera, Fojtášková, Kokešová, Mašínová, Němečková, Štajnerová

Speciální dík naší profesorce Mgr. Aleně Vavřičkové.

Anna Černická, septima A