Příběhy bezpráví – návštěva pana Jana Květiny

Příběhy bezpráví - návštěva pana Jana Květiny

Dne 19. 11. 2019 naši školu navštívil politolog a historik PhDr. Jan Květina, Ph.D., aby studenty septimy B a oktáv blíže seznámil prostřednictvím prezentace s problematikou totalitních režimů i jejich rozpadem, a to zejména s okolnostmi tzv. sametové revoluce.

Celý program trval přes dvě vyučovací hodiny. Tu první se ve třídě promítl film z cyklu Příběhy bezpráví – Dopisy psané přes železnou oponu. Šlo o příběh chlapce, který emigroval z Československa jen nedlouho před pádem komunismu. Snímek mapoval fakta prostřednictvím korespondence mezi emigrantem a jeho blízkými. Na druhou část programu se pak všichni shromáždili ve sborovně a tam už začala přednáška na zmíněné téma. To jsme sice probírali ve škole mnohokrát, málokdy se však při běžném výkladu koukáme do hloubky a hledáme souvislosti. A právě souvislostmi se pan Květina zabýval nejvíce. Zmínil spojitost mezi různými totalitními režimy minulého století i důsledky těchto provázaností. V jeho výkladu zazněly i pro nás zcela nové terminy, jako například malí Stalinové. V neposlední řadě zmínil pád komunistického bloku, vývoj i průběh revolucí i to, co jim předcházelo. Po velmi naučné a zajímavé přednášce zbyl také čas na případně dotazy.

Jednalo se již o druhou návštěvu z Metropolitní univerzity Praha za tento školní rok a doufám, že nebyla poslední. Rozhodně si myslím, že byla přednáška velice přínosná. Málokomu se podaří tak skvěle za tak krátkou dobu obsáhnout natolik složité téma, jako jsou právě totalitní režimy. Pan Květina to ale zvládl s přehledem.

Suchánková Václava, septima B