Příběhy bezpráví

Příběhy bezpráví

V pondělí 22. listopadu se naše škola zapojila do projektu neziskové organizace Příběhy bezpráví. Jedná se o vzdělávací projekt společnosti Člověk v tísni, který má za cíl rozšiřovat obzory a povědomí o svobodě mladým lidem. Již 17. rokem organizace představuje projekt Měsíc filmu na školách, jež probíhá pravidelně každý listopad po stovkách škol České republiky.

V posledních letech probíhají přednášky především online formou, ale my jsme měli štěstí přivítat PhDr. Jana Bureše s prezentací na letošní téma Mladí proti komunismu. Jan Bureš je významným českým politologem, vystudoval tento obor na Univerzitě Karlově, kde mimo jiné nadále přednáší. Kromě toho je vedoucím Katedry politologie a humanitních studií Metropolitní univerzity Praha, autorem publikace Občanské fórum (2007) a dalších odborných studií týkajících se především dějin komunistického režimu.

Nejdřív byl promítán půlhodinový dokumentární film ČT ze série Neznámí hrdinové s názvem Ta krásná holka z vily nad řekou. Film vyprávěl příběh Dagmar Šimkové a líčil prostředí věznic z jejího úhlu pohledu. Dagmar se do vězení dostala ve 23 letech, kdy ji StB zatkla za protirežimní kampaň. Její odvahu potvrzuje spoluvězenkyně Irena Vlachová-Šimonová, která předčítá pasáže její knihy. Poté zahájil pan Bureš svou přednášku, kde mluvil o tehdejší tajné policii, politickém systému, osudech vzdorujících a dalších navazujících tématech. Připomínal absurditu systému a připomínal konkrétní jména. Na první pohled bylo jasné, že se problematice věnuje celý život. Ve zbytku času byla vedena celotřídní debata na dané téma.

Za celou skupinu posluchačů děkujeme panu Burešovi za návštěvu a přínosnou přednášku.

Michaela Březnová, oktáva A