Projekt Evropský summit mladých diplomatů

Projekt Evropský summit mladých diplomatů

Ve dnech 13. a 14. prosince 2018 jsem se účastnila projektu s názvem Evropský summit mladých diplomatů. Tento projekt byl zaměřený na Evropskou unii, její fungování, v čem je pro nás přínosná atd. Hlavním bodem těchto dvou dnů byla simulace zasedání Evropské rady, kterou jsme si vyzkoušeli na vlastní kůži. Projekt byl pořádán v hotelu Intercontinental. Protože delegáti nechodí na jednání v džínech a v teniskách, byl kladen důraz i na dresscode, který byl semi-formální až formální.

První den jsme začali akademickou debatou. Byly nám vysvětleny zákonitosti tohoto druhu debaty, pořadí řečníků, jakým způsobem reagovat na řečníka protistrany, jak dosáhnou toho, aby právě naše argumentace byla lepší, než argumentace protistrany ad. V zadání bylo stanovisko k nějaké problematice a jedna část skupiny měla být pro, druhá proti. I když někdo třeba nesouhlasil a byl v části afirmace (musel být pro), přesto musel najít nějaké argumenty, proč je toto stanovisko dobré, aby právě afirmace vyhrála. Velice mě toto cvičení obohatilo. Dnes je důležité mít vlastní názor, ještě důležitější je však umět si ho obhájit relevantními argumenty.

Dalším bodem programu byla přednáška o Evropské unii: co to vlastně je, jak funguje, v čem je pro nás výhodou být její součástí atd. Probírán byl také Brexit, situace v Maďarsku, ve Francii a další aktuální témata.

Každý účastník si v přihlášce vybral, kterou zemi z EU by chtěl na zasedání zastupovat (já jsem zastupovala Švédsko). Právě na konci programu prvního dne jsme si nanečisto zkusili, jaké to je obhajovat zájmy našeho státu. Konkrétně jsme měli přesvědčit ostatní, že právě naše národní jídlo/pití by se mělo stát národním jídlem/pitím EU. Museli jsme se řídit jednacím řádem, který obsahoval pojmy jako technická poznámka, žádost o vysvětlení, obecná rozprava, podrobná rozprava, kuloární jednání a další. Přes usilovné snažení každého prosadit právě jeho národní jídlo nebo pití převládlo naše pravé vlastenecké cítění, a tak v kategorii národní jídlo/pití Evropské unie jsme hlasováním určili, že se vítězem stalo české pivo.

Program druhého dne začal setkáním s naší europoslankyní Martinou Dlabajovou. Řekla nám, jak se k politice dostala, jak v 17 letech opustila Českou republiku a začala podnikat a další informace o sobě. Přiblížila nám i fungování Evropského parlamentu. Následně jsme debatovali o aktuálních politických problémech, hlavně tedy o Brexitu, o jeho dopadu,  i o tom, proč nám vlastně Velká Británie bude chybět.

Poté už začalo simulované zasedání. Agendu tohoto zasedání jsme si volili sami, takže každý mohl sepsat nějaký návrh, který chtěl projednat a kterým chtěl zlepšit chod Evropské unie. Padaly návrhy například na jednotného ministra evropského rozpočtu, uzavření hranic kvůli migrační krizi či uvalení sankcí vůči Íránu.

Jsem ráda, že jsem se takového projektu mohla účastnit. Dozvěděla jsem se spoustu nových a zajímavých informací o EU, získala jsem zkušenosti s akademickou debatou a vyzkoušela si, jaké to je zastupovat zájmy země. Strašně mě to bavilo a doporučuji tento projekt každému, kdo se zajímá o aktuální dění ve světě a kdo se chce podílet na zlepšování života v Evropské unii.

Barbora Bombová, 6.B