Projekt Knihy do domova důchodců

Projekt Knihy do domova důchodců

Poděkování ředitele organizace Šťastný domov:

Dobrý den,

rádi bychom vaším prostřednictvím chtěli veřejně poděkovat detašovanému pracovišti gymnázia v Praze 9, Vybíralova 964, Černý Most, která zásadním způsobem pomohla k úspěšné realizaci projektu „Knihy pro domovy důchodců/domy s pečovatelskou péčí“ a to tím, že uspořádala mezi zaměstnanci a žáky školy (za podpory rodičů) knižní sbírku a stala se tak jedním z velkých dárců tohoto projektu, jehož cílem bylo alespoň trochu zpříjemnit život našich seniorů v zařízeních, kde tráví tuto svoji životní etapu.

Celkem se s v rámci tohoto projektu podařilo vybrat a umístit celkem v 18 domovech pro seniory v 5 krajích : 133 beden od banánů knih (Jde cca o 6.000 – 6.500 knih a pár set časopisů), menší množství zvukových a obrazových nosičů a pár obrázků.
Myslím, že je to skvělé a velice děkujeme úplně všem dárcům.

Pavel OPL
Ředitel

Naše škola se zúčastnila dobročinného projektu – Darování knih seniorům do domovů důchodců a domů s pečovatelskou péčí (v ČR je jich evidováno 565). Zaměstnanci a studenti našeho gymnázia shromáždili přes prázdniny knihy ze svých rodinných knihoven, o nichž věděli, že už je nebudou znovu číst, ale ani je nechtěli jen tak vyhodit, protože to je to poslední, co se dobrým knihám může stát. A tak se v září v knihovně gymnázia ve Vybíralově ulici na Černém Mostě shromáždilo z obou našich pracovišť neuvěřitelných 600 nepoškozených čistých knih všech žánrů s pevnou vazbou.  19. září 2016 si pro ně přijel koordinátor tohoto celostátního projektu pan Opl,  studenti naložili knihy v banánových krabicích do auta a už jely do vybraných seniorských domovů. Myslím, že aktivity tohoto typu mají velký význam. Nejen, že pomohou těm, jimž čtení pomáhá zapomenout na jejich nemocné stáří a osamocení, ale má i velkou výchovnou hodnotu pro nás, mladé lidi, kteří si často  myslíme, že nikdy nebudeme staří. Nejen ve vlastních rodinách bychom neměli zapomínat na seniory a měli bychom se snažit zpříjemnit jim zbytek života, když už se o sebe nemohou postarat sami. Věřím, že jsme podpořili  dobrou věc a moc doufám, že jsme starým lidem, kteří jsou často velmi osamělí a smutní, alespoň trochu zpříjemnili jejich život. Děkujeme všem, kteří si udělali čas, probrali své knihovny a přispěli byť i menším počtem knih. V neposlední řadě i organizátorům této záslužné akce.

Linda Fribertová, 5. B Gymnázia Praha 9

Projekt Knihy do domova důchodců