Projekt Občan

Projekt Občan

Na našem gymnáziu je tradicí, že studenti kvart pracují na tzv. Projektu Občan. Ve 2. pololetí letošního školního roku jsme jej vypracovávali my, studenti kvarty B. Nejprve se celá třída shodla na jednom problému, který jsme si následně zvolili jako téma projektu. V našem případě se jednalo o nezdravý životní styl současných dětí. Rozdělili jsme se na čtyři skupiny, z nichž dvě zpracovávaly teoretickou část a další dvě část praktickou. V teoretické části jsme dokázali, že jde skutečně o problém, a zmapovali jsme instituce, které tento problém řeší. Praktickou částí bylo uspořádání sportovního odpoledne.

Dne 1. 3. 2019 se vydala část naší třídy do ZŠ Ratibořická, aby s hlavní vychovatelkou družiny, paní Zuzanou Kopsovou, dohodla podmínky a okolnosti, za jakých bychom mohli dětem náš projekt představit.

Poté přišla na řadu realizace našeho plánu. Svůj program jsme vyzkoušeli spolu s dětmi z 1. stupně ZŠ Ratibořická ve věku od 6 do 10 let. Měli jsme pro ně připravené různě náročné pohybové aktivity a stanoviště v rámci zábavného sportovního odpoledne. Na konci proběhlo vyhlášení výsledků spolu s předáváním odměn.

Dětem se tato odpoledne moc líbila a vždy je pohltil zdravý soutěživý duch. Často jsme je slýchali mluvit o tom, jak se těší na další sportovní klání. Podařilo se nám podle našeho programu motivovat děti, aby více sportovaly. S výsledkem byly spokojené i paní učitelky z místní školy.

Na tomto projektu jsme strávili celé školní pololetí, byl pro nás velice přínosný a doufáme, že se vším, co jsme se naučili, dokážeme v budoucnu pomáhat i ostatním dětem v našem okolí najít cestu ke zdravému životnímu stylu.

Za kvartu B Ondřej Bubeníček, Hana Dlabačová a Lucia Hlinková