Protidrogový vlak Revolution Train

Protidrogový vlak Revolution Train

14. 11. jsem se svou třídou 4. A navštívila vlak Revolution Train. Tento program je ve své oblasti naprosto jedinečný, už svým pojetím. Nachází se totiž v obrněném vlaku. Kromě toho, že je to praktické, když uvážíme, že se projekt koná po celé republice i v Německu, kde také sklidil velký ohlas, to má i symbolický význam. Z „nádraží života“ jede spoustu vlaků symbolizujících naše rozhodnutí, a je pouze na nás, jaký vlak si vybereme. Upoutá i interiér vlaku inspirovaný filmem o životě narkomana podle skutečného příběhu. Projdeme si tak scénou hospody, bouračky i squatu, to vše v šesti vagonech. Na programu bych chtěla vyzdvihnout to, že se tolik nezabýval faktickou stránkou, ale spíše myšlenkou svobodného života, o který přijdeme, pokud se rozhodneme hazardovat s návykovými látkami.

Veronika Vlčková, kvarta A