Schůzka zákonných zástupců budoucích žáků prim

Schůzka zákonných zástupců budoucích žáků prim

Vážení rodiče,

společná schůzka rodičů budoucích žáků prim s vedením školy proběhne v úterý 29. 06. 2021 od 17:00 pro primu A a od 18:00 pro primu B. Obě schůzky se uskuteční na detašovaném pracovišti v ulici Vybíralova 964.

Na této schůzce se Vám představí vedení školy i třídní profesorky, budou Vám předány přihlašovací údaje do systému Bakaláři, budete seznámeni se Školním řádem a ochranou osobních údajů na naší škole. Dále Vám bude předána přihláška na plánovaný adaptační kurz prim.

Rozdělení žáků na jednotlivá pracoviště bude zveřejněno na webu školy v sekci Přijímací řízení, jakmile to bude možné.

S pozdravem

vedení školy