Sculpture by the Sea

Sculpture by the Sea

Sculpture by the Sea

 Akad.soch. Jana Bačová Kroftová, která vyučuje na našem gymnáziu výtvarnou výchovu, se v minulých dnech společně s několika dalšími umělci D.Černým, K. Kinterou, L. Ritstainem a B.Šlapetovou, J.Geltnerem a M. Hořčičkovou zúčastnila mezinárodní sochařské výstavy Sculpture by the Sea v australském Sydney.  Umělci prezentovali české umění v samostatné expozici oslavující 30. výročí Sametové revoluce.  Práce J.Bačové Kroftové,, Golden Age“ představuje figurální sochu odkazující ke klasickému pojetí  antického sochařství – kolébky evropské kultury.  Figura starce se stává jakousi metaforou stárnoucí evropské kultury, postupně ztrácející tvář a schopnost reprodukce. Přítomnost 4 květináčů, na nichž je figura postavena, naznačuje groteskní úvahu o hledání naděje v růstu něčeho nového a svěžího a zdravého.

Účast  našich umělců byla významnou událostí v mezinárodním kontextu.

Sculpture by the Sea