Sekunda B na návštěvě u hasičů

Sekunda B na návštěvě u hasičů

Ve čtvrtek 27. 6. 2024 jsme se vypravili do Modřan. Navštívili jsme Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy.  Návštěva byla spojena s výchovně-vzdělávacím programem Výchova k bezpečí – Ochrana člověka za mimořádných událostí.

V první části jsme absolvovali přednášku por. Mgr. Dominiky Dostálové  na téma Ochrana člověka za mimořádných událostí.  Téma jsme sice letos probírali  v předmětu  Výchova ke zdraví, ale téma bylo doplněno o další informace potřebné pro běžný život.

Dozvěděli jsme se například,  co dělat při požáru v domácnosti,  jak se chovat, když na nás hoří oblečení, jak poskytnout první pomoc při popáleninách.

„Seznámili jsme se“ s hlásičem požáru.  Je to přístroj, který je schopen rozpoznat a upozornit na vznikající požár v místnosti.

Po přednášce jsme si prohlédli hasičskou stanici. Průvodce nám dělal hasič podpraporčík Jakub Řezníček, který nás seznámil s požární technikou, popsal 24hodinovou pracovní směnu i požární výjezdy. Vzhledem k tomu, že je i požárním potápěčem, ukázal nám techniku a vysvětlil náplň práce požárního potápěče. Ochotně zodpověděl všechny naše dotazy.

Setkání s hasiči bylo velmi zajímavé, moc se nám v Modřanech líbilo.

Sekunda B