Simulace EP v Magistrátu hl. m. Prahy

Simulace EP v Magistrátu hl. m. Prahy

Také si někdy říkáte, že se nevyznáte v obtížnosti institucí Evropské unie? Přesně z tohoto důvodu existuje projekt s názvem “Simulace Evropského parlamentu”. Do toho projektu se naše gymnázium zapojilo již poněkolikáté. Tentokrát se projektu zúčastnilo celkem 5 studentů ze sekundy a sexty. Cílem projektu je představit fungování Evropského parlamentu žákům středních škol a víceletých gymnázií. A jak už říkal Jan Ámos Komenský “škola hrou”, i tentokrát jsme si opravdu zkusili zahrát na opravdové europoslance a europoslankyně.

Všechno začalo před 10 ráno v budově Magistrátu hlavního města Prahy na Mariánském náměstí, kde začala prezence účastníků. Následně jsme se usadili a přečetli program toho, co nás čeká. Během konání akce jsme měli k dispozici občerstvení v podobě různých croissantů a kávy nebo čaje.

Dopoledne jsme nejdříve vyslechli projev europoslance Jiřího Pospíšila a následně nás čekala asi hodinová přednáška politologie Petra Sokola, který nás seznámil s fungováním této známe instituce. Po přednášce jsme byli rozděleni do frakcí, které na půdě EP existují.

Následoval bohatý oběd, kde jsme měli k dispozici neomezený počet pizz.

Po obědě jsme se sešli již na půdě svých jednotlivých klubů (frakcí) a začali jsme si volit své předsednictvo. Já jsem se tak stal místopředsedou frakce Zelení/ESA, která má v parlamentu 74 křesel. Ihned poté začala volba předsedy Evropského parlamentu a stručnější představení vedení jednotlivých frakcí.

Po prvních projevech jsme dostali do rukou návrh předlohy, kterou bychom měli projednávat a náš úkol zněl jasně, zajistit si podporu vlastního pozměňovacího návrhu. V tuto chvíli odstoupila z funkce dosavadní předsedkyně naší frakce a mě tak čekal obtížný úkol, vyjednávat si podporu našeho návrhu u ostatních frakcí. Věděli jsme, že jako jednotlivci neuspějeme, a že budeme muset spolupracovat s ostatními. Po tvrdých vyjednávání se nám podařilo shodnout se a předsedovi parlamentu jsme předložili společný návrh třech frakcí (Renew, Zelení/ESA, S&D). Za úspěch beru to, že náš návrh byl jako jediný schválen. Následovala už jen závěrečná debata, která v některých okamžicích připomínala reálnou debatu na půdě Poslanecké sněmovny.

A přišlo na řadu závěrečné schvalování návrhu. Bohužel naší koalici chyběl 1 hlas, aby celý návrh byl schválen. Avšak i to se někdy stává na politické scéně.

Myslím si, že jsme si ze simulace odnesli hodně. Největším ponaučením bylo to, že je nutná spolupráce a konsensus. Příkladem toho bylo to, že nejsilnější frakci EJS se nepodařilo prosadit vůbec nic, jelikož si s nikým nevyjednala podporu. A nám se podařilo, i když jsme byli až 4. největší frakce, prosadit alepsoň 1 pozměňovací návrh.

Závěrem bych chtěl velice poděkovat paní profesore Krátké, která tam s námi celou dobu byla a na akci nás doprovodila. Mé díky patří i studentům třídy 2.A, kteří se se mnou akce účastnili (kontkretně: Lukáš Hubený, Ondřej Knotek, Linda Krátka a Zlata Pavlíčková).

Jan Vokurka (sexta A)

V pondělí 13.6.2022 se vydala pětičlenná delegace naší školy na Simulaci Evropského parlamentu. Na tento den se “europoslanci” stali: student sexty A – Jan Vokurka a studenti sekundy A – Linda Krátka, Zlata Pavlíčková, Lukáš Hubený a Ondřej Knotek.

Mohli jsme si zde vyzkoušet fungování opravdového Evropského parlamentu a jednání o ekonomických problémech Unie. Náš program začal úvodním slovem europoslancem z TOP 09 Jiřího Pospíšila, a pak následovala přednáška od pana doktora filozofie Petra Sokola o fungování Evropského parlamentu. Následně si každý z nás vylosoval, jaké frakce bude součástí. (Frakce je skupina politicky aktivních osob stejného nebo podobného smýšlení uvnitř většího celku.) Během oběda jsme si našli členy naší frakce a simulace mohla začít.

Nejdřív jsme si museli zvolit předsedy a místopředsedy jednotlivých frakcí a předsedu a místopředsedu “Evropského parlamentu”. Dostali jsme rozhodnutí Evropské komise a naším úkolem, jakožto frakce, bylo navrhnout změny v již zmíněném rozhodnutí tak, jak by to nám (naší frakci) nejvíce vyhovovalo. Jednání bylo dlouhé, napínavé a po vytvoření koalice tří frakcí i konečné. Na závěr ale neprošel žádný z našich návrhů, protože na jeho přijetí bylo potřeba minimálně 43 hlasů. Získali jsme pouze 42.

Ale ve finále jsme vůbec nebyli zklamáni. Tento den jsme si moc užili. Nejen, že jsme si mohli prohlédnout prostory sídla Magistrátu hlavního města Prahy, ale přiučili jsme se nové věci, nabyli nové zkušenosti a hlavně si zkusili, jak to v tom Evropském parlamentu probíhá. A takovými znalostmi se jen tak někdo nepochlubí 🙂

Linda Krátka, sekunda A