Spolupráce s MŠ Obláček v Praze 14

Spolupráce s MŠ Obláček v Praze 14

Naše třída se letos dostala již do kvarty, a to znamená Projekt Občan. Projekt Občan je součástí předmětu Výchova demokratického občana a každá třída si ve čtvrtém ročníku na gymnáziu vybere jakoukoliv dobrovolnickou činnost, které se během pololetí bude věnovat.  My jsme si vybrali spolupráci s Mateřskou školou Obláček v Praze 14.

Původně jsme si představovali, že budeme chodit do školky za dětmi osobně. Naše plány nám bohužel zkomplikovala situace s koronavirem. S dětmi jsme se scházeli online. My zůstávali v naší třídě a děti v jejich. Úkolem třídy bylo vytvořit na každé setkání odlišný program o délce přibližně jedné hodiny. Chtěli jsme zahrnout pohybové i odpočinkové aktivity, aby děti zvládaly udržet pozornost, a dále činnosti, které by mohly děti něco naučit, bavily je a zároveň byly v souladu se vzdělávacím programem. Nikdy jsme nevynechali čtení pohádky, kreslení a povídání.

Naše práce v Projektu Občan měla dvě části. Mezi jednu z nich patřila příprava prezentace, na které jsme během toho, co jsme vymýšleli program a zlepšovali nedostatky, museli také pracovat. Rozdělili jsme se do čtyř „panelů“ a každý z nich měl na starost svou vybranou část prezentace. Do praktické části projektu jsme se však zapojovali aktivně všichni.

Scházeli jsme se každý pátek od 5. listopadu do 10. prosince, celkově se nám podařilo setkat se s dětmi online pětkrát. Ze začátku náš program začínal v 13:30, ale při dalších setkání jsme začátek posunuli na cca 13:10, jelikož se děti na setkání těšily a nedařilo se jim v době odpočinku usnout. Naše programy jsme pokaždé začínali uvítáním. Pak většinou následovalo čtení pohádky. Abychom dětem pomohli rozšířit slovní zásobu, o přečtené pohádce jsme si poté i povídali. Měli jsme pro děti připravené otázky a ony je překvapivě dobře zodpovídaly. Po pohádce následovalo kreslení. Některé obrázky nám do školy děti poslaly a my jsme si je vystavili na nástěnku. Aktivita, kterou jsme vynechat nemohli, bylo zpívání. Zpívali jsme jednoduché lidové písně, a pokud děti uměly k písničce i taneček, rády ho s paní učitelkou zatancovaly. Nesměli jsme zapomenout na učení, a proto jsme vytvořili základní geometrické tvary z barevného papíru, které děti určovaly. K oblíbeným aktivitám,  u kterých jsme se všichni zasmáli, patřilo i hledání čokoládových mincí po školce, a závod, kdo vydrží nejdéle stát na jedné noze.

Během setkání se vyskytlo nemálo problémů, nejčastěji technických, ale velkou většinu jsme zvládli vyřešit a program a setkání upravit co nejlépe, abychom děti zabavili.

Nebylo vůbec lehké tento projekt uspořádat. Každý jsme mu věnovali hodně času a vložili jsme do něj hodně práce. Ale přesto si všichni myslíme, že se nám povedl. Děti vypadaly šťastně a zdálo se, že je program bavil. Od paní učitelky ve školce jsme dostávali pozitivní zpětnou vazbu. I nám setkání udělala radost a spousta věcí nás překvapila.  Například znalost a chápavost dětí v tomto věku.

Závěrem bychom chtěli poděkovat paní profesorce Krátké, která nás velmi dobře vedla, paním učitelkám ve školce, které s námi spolupracovaly, podporovaly nás a měly z nás radost, Petrovi Svobodovi, který zajistil technické spojení, a hlavně předškolákům z MŠ Obláček, kteří nám dělali radost, a i když to někdy bylo těžší, komunikovali s námi, o deset let staršími dětmi.

Děkujeme.

Bára Jetenská, Kateřina Bičáková, Linda Kučerová, kvarta B