Sportovní den v Horních Počernicích

Sportovní den v Horních Počernicích

V pondělí 27. června proběhl na atletickém ovále v Horních Počernicích pro třídy 1.A, 1.B, 2.A, 2.B a 3.A sportovní den. Disciplínami byly vybíjená, ringo a frisbee, podle kterých jsme se rozdělili do týmů. V průběhu dopoledne pak proti sobě tyto týmy v jednotlivých kategoriích soutěžily. Tercie A vyhrála vybíjenou a frisbee, v ringu se na prvním místě umístila sekunda A. Během celého dne panovala soutěživá a příjemná atmosféra, a dokonce jsme si mohli dát zmrzlinu.

Kamila Potůčková (3.A) a Alena Hnětynková  (2.A)