Studenti zdravotníkům

Studenti zdravotníkům

Naše třída kvarta A se v rámci hodin výchovy demokratického občana rozhodla zapojit do projektu Počernice pečou pro zdravotníky. Tento projekt vznikl za účelem pomoci zdravotnickému personálu v této nelehké době.

Všichni si práce zdravotníků velmi vážíme a mají náš obdiv. Pracují přesčas, jsou přetížení a vystavují se velkému riziku nákazy každý den. Zapojením se do projektu jsme jim chtěli vyjádřit podporu a poděkovat jim za jejich práci.

Nejprve jsme si na 23. března 2021 sjednali on-line besedu se spoluorganizátorem panem Mgr. Petrem Růžičkou, abychom se o projektu dozvěděli více. Pan Růžička byl velmi ochotný a odpověděl nám na veškeré naše dotazy.

V dalším kroku jsme sestavili seznam lidí, kteří budou péct. I s paní profesorkou nás bylo 15. A pak už jsme se každý pustili do pečení. Napekli jsme perníky, bábovky, muffiny, šneky a neuvěřitelné množství dalších dobrot.

16. března proběhlo předání jídla zdravotníkům z rehabilitačního střediska na Chvalech. Na této akci byly i dvě žákyně z naší třídy, které provedly fotodokumentaci, a paní profesorka.

Zdravotníky naše výrobky potěšily a my jsme rádi, že jsme se do projektu mohli zapojit.

Berta Smolíková, kvarta A