Studentské volby 2021

Studentské volby 2021

Jak jistě každý ví, blíží se volby do PS PČR. Tyto volby jsou doprovázeny také Studentskými volbami na většině středních škol, které probíhají o něco dříve. Naše gymnázium se do těchto voleb již poněkolikáté zapojilo.

Studentské volby jsou v režii hlavně studentů, kteří si musejí vše obstarat, zařídit a následně hlasy sečíst. Letos se toho ujala 6.A,  potažmo 4 dobrovolníci z této třídy. Ačkoliv Studentské volby probíhaly až 20. a 21. září, naše přípravy začaly už o týden dříve. Jako komise jsme museli vše náležitě zpropagovat. Dokonce jsem si poprvé zkusil hlásit ve školním rozhlase. V pátek 17. září jsme jako volební komise připravili volební místnost, aby byla na pondělí přichystaná.

Po víkendu přišlo pondělí a nám začal den D.  Jako předseda volební komise jsem si dal před začátkem cíl, abychom překonali nadpoloviční účast voličů u našich voleb. Ze začátku jsme byl lehce skeptický, protože účast dosahovala pouhých 10%, proto jsem opět hlásil v rozhlase a lákal voliče k volbám. Naštěstí o další přestávce se dostavilo více voličů a my se tak blížili k číslům, která byla na naší škole minulé volby. Stále jsme však neprorazili náš cíl (50%). Volby probíhaly ještě v úterý, kdy dorazilo mnoho voličů. Nakonec se nám to povedlo a překonali jsme hranici 50%, konkrétně volební účast dosáhla 50,7%. Hned další přestávku začalo sčítání hlasů. Absolutním favoritem letošních voleb se stala koalice SPOLU, která na naší škole získala většinu hlasů (55,7%).

Studentské volby – výsledky

Chtěl bych poděkovat výborně fungujícímu kolektivu volební komise za jejich obětavou pomoc a skvělé nápady, protože bez nich by se volby určitě neodehrály. Mé díky patří i panu profesoru Kohouškovi, který nám s přípravou celých voleb pomáhal, a také garantce celého projektu paní profesorce Krátké. Já doufám, že se volby líbily i zbytku studentů a zkusili si zvolit svou oblíbenou stranu/koalici nanečisto.

Jan Vokurka (sexta A), předseda volební komise v Horních Počernicích.