Studentský den 2015

Studentský den 2015

Jako každý rok i letos se na Gymnáziu, Praha 9, Chodovická 2250 konal „Studentský den“. Tato akce v podání septim připomíná historické událostí 17. listopadu.

Studenti byli už předem rozděleni do skupin, zastoupených rovnoměrně ze všech tříd. Tento princip zajišťuje stejné šance pro všechny týmy a studenti se při plnění úkolů navzájem poznávají, spolupracují, vzdělávají, ale užijí si i spoustu zábavy.

   Letošním tématem byla Cesta kolem světa. Zahájení se konalo ve velkém stylu. Příchozí přivítal nápis „Letiště Zuzany Berchtoldové“, což je třídní profesorka letošní septimy. Dále byli odkazováni sympatickými letuškami do terminálu T (představován tělocvičnou), kde museli projít detekčním rámem. Poté, co byli všichni zkontrolováni, začalo promítání krátkého videa, jež vysvětlovalo celou dějovou linku. Každý tým pocházel z jiné země a jejich úkolem bylo obletět svět za co nejkratší dobu. Cesta vedla skupiny pěti různými zeměmi a v každé z nich plnili úkoly jak vědomostní, tak fyzicky náročnější. Studenti mohli navštívit země nám blízké, např. Itálii, Dánsko, Nizozemí, nebo i vzdálenější, jako Austrálii, Zanzibar, Thajsko či Brazílii a několik dalších. Podle jejich úspěšnosti se týmům započítávala délka cesty. Po navštívení všech zastávek a občerstvení v mezinárodním bufetu přišlo na řadu vyhlašování. Všichni zúčastnění dostali sladkou odměnu. Vítězové obdrželi také „balíček na cesty“ obsahující sirky, svačinu na posilnění a další cestovní pomůcky. Každý tým zazpíval hymnu své národnosti.

     Letošní studentský den byl nejen dle mého názoru, ale i podle ohlasů ostatních, velmi zdařilý, studenti se dozvěděli spoustu nových zajímavých informací a celkově si tento den užili. Za celou septimu můžu říct, že jsme rádi, že jsme vše zvládli připravit a těšíme se, co si na tento den pro nás připraví příští septimáni.

Veronika Ilková, septima A