Studentský den v Horních Počernicích

Studentský den v Horních Počernicích

     Studentský den byl pro nás, septimány, velkou výzvou. Od primy jsme zažili celkem šest takových dnů. Po celé ty roky jsme si však nedokázali představit, že to bude všechno jednou na nás.

     A potom to přišlo – septima a s tím spojené pořádání Studentského dne. Jako první jsme museli vybrat téma. Nejdůležitější pro nás bylo zvolit takové, které by zaujalo jak mladší spolužáky, tak starší. Nabízelo se 30. výročí od sametové revoluce, ale přišlo nám, že dějepisných témat bylo už dost, a chtěli jsme se hlavně něčím odlišit, připravit něco, co jsme sami ještě nezažili. Rozhodli jsme se tedy pro téma jaderné katastrofy a šíření radiace. Při přípravě jsme využívali hlavně fyzikálních, matematických a biologických znalostí.

     Spolužáky z ostatních tříd jsme rozdělili do deseti skupin. V těchto uskupeních poté procházeli pět stanovišť (např. nemocnici, dekontaminační centrum, krizové centrum…), kde pro ně byly připraveny nejen úkoly vědomostní, ale především zábavné. Na každém stanovišti získali vždy ještě jeden rébus. Po vyřešení všech rébusů rozluštili číselný kód, díky kterému mohli „otevřít dveře“ úkrytu před radiací, dostat se tak do bezpečí a získat plusové body. Na konci v tělocvičně proběhlo, jako již tradičně, vyhlášení pořadí týmů.

     Myslím si, že se nám náš „studenťák“ velmi vydařil a s výsledkem jsme byli všichni spokojeni. Děkuji všem, že jste přišli a aktivně se zapojili do námi připravených aktivit. Přeji hodně štěstí dalším ročníkům, které pořádání teprve čeká. Užijte si to stejně jako my.

Bláhová Klára, septima A