Ukliďme „Čerňák“ a Horní Počernice

Ukliďme „Čerňák“ a Horní Počernice

Den Země připadá na 22. dubna. Je to den, kdy si všichni připomínáme, že naše planeta není nevyčerpatelný zdroj surovin a nekonečná skládka odpadu, ale místo, kde by rádo šťastně a spokojeně žilo ještě mnoho generací po nás. Při příležitosti oslav Dne Země organizuje Český svaz ochránců přírody už mnoho let úklidovou akci Ukliďme Česko, do které se může zapojit každý, komu není lhostejný stav krajiny, ve které žije.

Gymnázium, Praha 9, Chodovická se do úklidu zapojilo letos podruhé. Protože je naše škola rozdělena do dvou budov (Chodovická v Horních Počernicích a Vybíralova na Černém Mostě), navštívili jsme mnohá místa městských částí Horní Počernice a Černý Most. Naši studenti sesbírali během akce konané 5. 4. 2023 odhadem celkem kolem 2 tun odpadu!

Většina tříd se vrátila na stejné místo, které vyčistila v loňském roce. Zajímalo nás, jestli různé křoviny a příkopy patří už jen bažantům, zajícům a jiné zvěři. Jestli námi vyklizené černé skládky už nebudou lákat k odkládání odpadu. Jaké bylo ale naše překvapení, když jsme zjistili, že množství sesbíraného odpadu je prakticky stejné jako před rokem! Že někdo nelení naložit staré pneumatiky, sudy, záchodové mísy, počítačové monitory, staré matrace i haldy plastových lahví do auta a místo, aby to vše odvezl do sběrného dvora nebo kontejneru na tříděný odpad, tak prostě vyjede na okraj zástavby a odpad vyhodí do křoví!

Pevně doufám, že až se na stejná místa vrátíme příští rok, bude to jen hezká procházka čistou krajinou a naši studenti budou mít radost, že pomohli krajině místo toho, aby měli pocit, že bojují s větrnými mlýny. Že brzy všem dojde, že jak se k Zemi budeme chovat my, tak se planeta bude chovat k nám.

Děkujeme oběma městským částem za poskytnutí pomůcek pro úklid a odvoz sesbíraného odpadu. Největší poděkování ale patří všem studentům a kolegům, kteří se do úklidu aktivně zapojili, a také všem obyvatelům Černého Mostu a Horních Počernic, kteří svůj odpad vyhazují tam, kam patří.

Mgr. Ivana Dittmayerová