Úspěch v soutěži Face2Art 2021

Úspěch v soutěži Face2Art 2021

V tomto roce se uskutečnil jubilejní 10. ročník celorepublikové umělecké soutěže Face2Art. Vyhlášení tohoto ročníku soutěže se konalo 11. 12. v budově AMU a zúčastnilo se ho též i několik žáků našeho gymnázia.

Face2Art je soutěž pro mladé umělce a tvůrce od 13 do 23 let. Je zde sedm kategorií, do kterých se lze přihlásit: Báseň, Píseň, Hudební skladba, Krátký film, Choreografie, Povídka a Fotografie. Jednotliví soutěžící mohou do každé kategorie za celý rok poslat maximálně tři díla. Kategorie jsou děleny na dvě věkové skupiny: 13-17 let a 18-23 let. Každá kategorie je hodnocena nezávislým profesionálním umělcem, např. u písní je porotkyní Hana Robinson, u fotografií Robert Vano a u básní Jiří Žáček.

Kategorie básnické se účastnili i žáci naší školy Magdaléna Pokorná (kvinta A) a Timofej Golev (kvarta A). Timofej Golev od Jiřího Žáčka obdržel první cenu za svou sbírku Mám-li psát o něčem…, dle slov spisovatele za svou osobitou obraznost.