V roli učitele aneb online doučování v ZŠ Jirny

V roli učitele aneb online doučování v ZŠ Jirny

Možná víte, že se žáci kvart na našem gymnáziu každoročně účastní mezinárodního Projektu Občan. V rámci něho se vždy třída zapojí do dobrovolnické činnosti.

Stejně jako všechny třídy před námi i my jsme přemýšleli, jak můžeme pomoci a co vlastně můžeme udělat, abychom vylepšili den jiným lidem. Na rozdíl minulých let byly naše možnosti značně zúženy kvůli pandemii. Tím jsme se však nenechali zastrašit. Celá třída se rozdělila do několika skupin. Každá skupina se snažila vymyslet nějaký způsob dobrovolnictví, který by se dal provozovat i v době koronaviru. S nejlepším návrhem nakonec přišla spolužačka Eva, která se zná s paní učitelkou ze Základní školy Jirny. Napadlo nás tedy, že na této škole můžeme doučovat online. S paní zástupkyní jsme se spojili, ta naši nabídku projednala s paní ředitelkou a dalšími vyučujícími v ZŠ Jirny. Všichni jsme měli radost, když jsme se dověděli o souhlase s touto aktivitou. Naopak naše nabídka byla hodnocena velmi kladně nejprve učiteli, později i dětmi a jejich rodiči. Do doučování se zapojilo 22 studentů, obvykle po dvojicích nebo samostatně. Ti se nejméně jednou týdně alespoň jednu vyučovací hodinu věnovali žákům z různých tříd prvního stupně

Každý jsme se spojili s vyučujícími doučovaných dětí a domluvili se, že doučování začne po Velikonocích a bude probíhat přes Teams, jelikož s ním děti už umí pracovat. Byli jsme to naopak my, kdo si musel osvojit další IT postupy. Dle dohody jsme poté napsali dětem a rodičům a dohodli se na termínech doučování. První schůzky byly spíše seznamovací, snažili jsme se je vést v přátelském duchu a neodradit děti hned v prvních pěti minutách. Na hodiny jsme si samostatně připravovali materiály, např. různé prezentace, hravá cvičení a Kahoot. Na hodinách VDO (Výchovy demokratického občana) jsme si povídali o našich zážitcích a navzájem si dávali typy a nápady na doučování. Tímto způsobem jsme se v doučování zlepšovali a zároveň jsme ho pro děti různě obměňovali.

Já osobně jsem doučovala tři třeťáky. Ze začátku hodiny jsem vždy zkontrolovala, jestli si udělali domácí úkoly a jestli nepotřebují něco doplnit. Poté jsem začala s prací, kterou jsem na daný den připravila. Bylo zajímavé pozorovat, jak je každý žák jiný. Některý se hlásil hodně a jiný zase skoro vůbec. Některý byl hodně upovídaný a jiný spíše stydlivý. Zjistila jsem, že děti jsou hodně soutěživé, hodně je bavil Kahoot a celkem u soutěží ožily. Také jsem zjistila kolik času se děti vydrží soustředit a podle toho jsem uzpůsobila hodiny.

Pomalu s Projektem Občan začínáme končit. Poslední hodinu s dětmi se snažíme vést jako rozlučkovou. Věřím, že Projekt Občan – online doučování pomohl jak dětem, které věci lépe pochopily, paním učitelkám, kterým děkujeme za vstřícnost a spolupráci, tak i nám, jelikož jsme získali spoustu nových poznatků a zkušeností.

Pavla Ježdíková, kvarta B